Trestní kolegium Nejvyššího soudu posílí od 1. července JUDr. Ondřej Círek

JUDr. Ondřej Círek, který od 1. července loňského roku působil jako stážista na trestním kolegiu Nejvyššího soudu, bude od 1. července 2024 předložen k tomuto kolegiu trvale. Informovala o tom tisková mluvčí NS Gabriela Tomíčková.

 

JUDr. Ondřej Círek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr.). Státní rigorózní zkoušku (titul JUDr.) složil v roce 2007 na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Od roku 1996 působil jako advokátní koncipient.

V roce 1997 byl přidělen jako justiční čekatel k Okresnímu soudu v Karlových Varech, kde byl posléze od roku 1999 činný jako předseda senátu na trestním úseku.

V roce 2002 se stal předsedou senátu trestního úseku Okresního soudu v Českém Krumlově a od roku 2012 souběžně vykonával funkci předsedy tohoto soudu.

V roce 2016 byl přeložen ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, kde působil jako soudce a od roku 2017 jako předseda senátu na trestním úseku. V roce 2020 se stal místopředsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích. V letech 2022–2023 absolvoval stáž u Vrchního soudu v Praze.

JUDr. Ondřej Círek je soudcem od roku 1999, od 1. července 2023 působil jako stážista na trestním kolegiu Nejvyššího soudu. Trvale přeložen k Nejvyššímu soudu bude od 1. července 2024.

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Ilustrační foto: archiv NS

 

Go to TOP