Na půdě ČAK jednala expertní skupina Sjezdu českých právníků

Dne 21. června 2024 se v Kaňkově paláci na Národní třídě v Praze, sídle ČAK, sešla expertní skupina druhého obnoveného Sjezdu českých právníků, vedená předsedou NSS Karlem Šimkou, aby po úvodním slově Martina Foukala za Jednotu českých právníků projedla téma sjezdu, kterým je digitalizace justice.

Dnešní pracovní jednání navázalo na řadu předchozích a zaměřilo se na detailní odborné projednání témat jednotlivých pracovních odborných panelů. Těch se podle dřívějšího rozhodnutí expertní skupiny ujmou celkem čtyři dvojice.

První dvojici tvoří zástupci Notářské komory ČR a Exekutorské komory ČR. Další odborný panel obsadili kolegové z České advokátní komory společně s Unií podnikových právníků. Třetí panel pak společně povedou Asociace právnických fakult a Soudcovská unie a poslední, čtvrtý blok je v gesci Asociace právnických fakult a Unie státních zástupců.

Každý zástupce tak bude mít příležitost v rámci jednotlivých panelů uplatnit vlastní pohled, zkušenosti a zájmy spojené s digitalizací. Součástí každého panelu budou nejen praktické, ale i právně etické a právně filozofické otázky. V utvořených dvojicích bude na zvolená témata zpracován referát a koreferát a současně je v gesci daných dvojic rovněž dramaturgie každého odborného bloku.

Druhý Sjezd českých právníků se bude konat příští rok v květnu v Praze. Po jeho uskutečnění se předpokládá vydání sborníku tak, jak tomu bylo v roce 2022, kdy byla tradice právnických sjezdů po dlouhé několik desetiletí trvající odmlce obnovena.

Redakce Advokátního deníku bude o přípravách právnického sjezdu pravidelně informovat.

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP