Stáž v rámci projektu LAWYEREX 2 byla velkou inspirací právní i lidskou

Česká advokátní komora společně s partnerskými advokátními komorami Francie, Itálie, Kypru, Polska, Rumunska, Řecka Slovenska a Španělska, se podílí několik let na projektu dvoutýdenních výměnných stáží pro advokáty, kteří nevykonávají praxi déle než 7 let, v zemích zúčastněných advokátních komor. LAWYEREX2 (dříve LAWYEREX a MULTILAW), je pokračováním tohoto projektu. Aby měl pobyt smysl, měl by vybraný kandidát ovládal jazyk země, kam je vyslán, nebo alespoň angličtinu na slušné úrovni.

 

Koordinátorem projektu, který je spolufinancován Evropskou komisí, je Nadace evropských advokátů („European Lawyers Foundation“, dále „ELF“). Smyslem projektu je umožnit advokátům seznámit s právním systémem hostitelské země, chodem a fungováním advokátních kanceláří a advokátních komor, ale také navázat kontakty a podobně.

Profesi advokáta vykonávám od roku 2019, splnila jsem tedy časový test a jakožto služebně juniorní advokátka jsem se mohla přihlásit.  V přihlášce jsem, kromě jazykových dovedností, životopisu a motivačního dopisu měla uvést také tři země, kam bych si přála být vybrána, a skutečně se podařilo umístit mne do jedné z nich – Itálie.

Projektový manažer ELF Vasileios Stathopoulos spolu s kolegyní Mgr. Veronikou Slováčkovou z České advokátní komory, která mi se vším ochotně pomohla, zaslali všechny potřebné informace a obdržela jsem nabídku na umístění do advokátní kanceláře Studio Legale Gatti, kterou jsem přijala.

 

Pokud ovládáte místní jazyk, využijete praxi naplno

Doporučuji si zvolit zemi, jejíž jazyk ovládáte, neboť pak můžete praxi využít skutečně naplno. Kdybych nehovořila italsky, stěží bych rozuměla soudním řízením, na které mne téměř každý den vysílali, nebo obsahu spisů, které jsem měla možnost studovat a konzultovat s kolegy z kanceláře před řízením. Na druhou stranu, když jsou kolegové sdílní, převypráví stručně obsah spisu i v angličtině, takže i když člověk nebude domovský jazyk hostitelské země ovládat, i tak je schopen načerpat dost informací. Absence jazykové bariéry vám však velmi pomůže při navazování neformálních vztahů mezi kolegy a lidmi obecně, takže jistě přispívá k hlubšímu cestovatelskému zážitku stážisty.

 

Odlišný styl řízení, méně formální

Byla jsem překvapena odlišným stylem vedení řízení oproti naší zemi. Na zdi není státní znak, nýbrž zásada práva „la legge e uguale per tutti“ – právo je pro všechny stejné. V soudní síni v Itálii, jak v civilním, tak trestním úseku, probíhá řízení na rozdíl od našeho, poněkud méně formálně. Dveře do soudní síně jsou po celou dobu otevřené. Advokáti, kterým začíná jednání až za hodinu, sedí coby auditorium v soudní síni a tlumeně si povídají s kolegy, listují emaily, pročítají telefon. Soudce se nezajímá o totožnost osob, které jsou přítomny v soudní síni, pokud se přímo netýkají řízení. Občas někomu z veřejnosti telefon zazvoní a vyjdou z jednací síně ven. Advokát si jde popovídat se zapisovatelkou, když se zrovna oba nudí, jelikož soudkyně si předvolala obě zúčastněné strany k sobě. Za účelem vynesení rozsudku se soudce odebírá ze soudní síně sám, ostatní zůstávají v síni. Poněkud nezvyklý a méně formální styl, ovšem s obdobnými výsledky.

Ostraha u dveří ví přesně, který soudce přišel a který odešel a jsou schopni vám plnohodnotně nahradit informační oddělení. Na druhou stranu, pásem jsem neprocházela ani jednou, a to i tehdy, když jsem s sebou neměla kartičku advokáta. I přes jistou neformálnost však nemám pocit absence respektu k soudům a soudcům.

 

Úcta k lidem, kteří vykonávali právnické řemeslo před námi

Můj hostitel a partner advokátní kanceláře Gatti, Francesco Gatti (na titulní fotografii vpravo), mě představil všem svým kolegyním a asistentce. Kancelář sdílejí, ale jsou jinak samostatní, nikoliv spolupracující advokáti, a jediným zaměstnancem je tak asistentka Antonella, která tuto práci vykonávala již pro otce Francesca. Advokátní kancelář se nachází v samotném srdci centra Perugii, a je navržena s ohledem na respekt k historii, rodinu a právo. Všude, ale všude, je právní literatura, některé svazky mají sto let. Kancelář, kde sedím, je stále stůl otce Francesca spolu s tlustými spisy, kterými se zabýval, s přísedícím stolem pro Antonellu, která mu před 30 lety dělala zapisovatelku, cedulka se jménem otce mého školitele, který již není naživu, je stále umístěna na fasádě u vchodu. Knihy doplňují rodinné a advokátní fotografie rodiny Gatti, na zdech visí desítky skic z oblasti práva a advokacie. Velká úcta k lidem, kteří vykonávali řemeslo před námi, k věcem a umění, včetně umění práva.

Francesco Gatti, specializující se především na trestní právo, je právem považován za jednoho z největších odborníků na trestní právo v Umbrii. Francesco v době, kdy jsem přijela na stáž, kandidoval do zastupitelstva města Perugia, takže jsem kromě běžné praxe měla také možnost večer objíždět místa kampaně a povídat si s kolegy advokáty, kteří také kandidovali nebo jej v kampani podporovali. Dostala jsem přezdívku „avvocata“ jako ostatní u stolu, nikdo na mého školitele nevolá jinak než „avvocato“.

 

Porozumět lidem a jejich potřebám a vykonat dobrou službu

Při posezení u oběda vypráví můj školitel o starých a nových případech. Popovídáte si i s jinými kolegy o tom, jak se postupuje v případech, jak se jedná s protistranou, jak je to s fakturací, s klientelou či reklamou. Francesco říká: „Podívej, důležité je vědět víc než soudce a v trestním právu být vždy připraven lépe než státní zástupce. Nemohou tě přehlížet, jestliže ví, že víš.“ Představuje mi své přátele, například bývalého státního zástupce Fausta Cardellu (na titulní fotografii vlevo), který stál desítky let proti mafii ve slavných italských případech před 30 lety a mimo jiné vyšetřoval vraždy soudců Falcone a Borsellini.

 

„Aby lidé měli k advokátovi důvěru, musí mít pocit, že je znáte a víte, co potřebují.“

 

Lidé jako Cardella či Gatti působí skromně, vypijí si své caffe macchiato na baru a baví se klidně s číšníkem o fotbale a pak s holičem o tom, kde dělají dobrý chleba, což odkrývá element výkonu našeho řemesla – snahu porozumět lidem a jejich potřebám a snažit se pro ně vykonat dobrou službu. A k tomu, aby lidé měli, nejen v Perugii, k advokátovi důvěru, je třeba, aby měli pocit, že je znáte a víte, co potřebují. Zejména v Itálii, kde Perugia má 150 000 obyvatel a funguje v ní 2000 advokátů.

 

Nejen pracovní zkušenost, ale i mnoho kulturních či sportovních aktivit

Ruku na srdce, stáž je nejen vítanou pracovní zkušeností a příležitostí zamyslet se nad tím, jak svou práci vykonávat dál, ale také příjemným pobytem v cizí zemi s vynikajícím jídlem a pitím, širokou škálou kulturních a sportovních aktivit, a především změny prostředí a možnosti být sám se sebou o samotě. O víkendu jsem si vlakem zajela do Assisi, Florencie a přílet a odlet byl z Říma, takže stáž byla také skvělou příležitostí procestovat kousek země. Jelikož přes týden jsem pracovala od 8:00 do 18:00, doporučuji spíše přijet „o víkend dřív“ a odjet „o víkend později“, abyste si pobyt užili i turisticky.

Děkuji ještě jednou České advokátní komoře za možnost se zúčastnit a rozhodně se ráda přihlásím na jakoukoliv obdobnou stáž, neboť mne osobně obohatila profesně i lidsky. Saluti.

 

Mgr. Veronika Sluka, MBA, advokátka
Foto: archiv V. Sluka

Go to TOP