Nový portál umožní odborníkům rychle a efektivně nalézt potřebné informace

Veřejná prezentace nového webu mezisoudy.cz, unikátního projektu, v němž je propojena judikatura českého Ústavního soudu, Evropského soudu pro lidská práva, Evropského výboru pro lidská práva a Lidskoprávních výborů OSN, se konala v úterý 18. června v prostorách Ministerstva spravedlnosti. Jednotlivé nástroje na webu představili náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP) Petr Konůpka a jeho zástupci Eva Petrová a Vladimír Janoušek Pysk.

 

„Je zbytečné upozorňovat na to, že v dnešní době si – k tomu, aby mohl poskytovat skutečně dobré služby svým klientům, zastupovat veřejný zájem nebo činit správná rozhodnutí – žádný český právník nevystačí jen s českým právem a českou judikaturou. Na právní profesionály jsou kladeny velké nároky. Ne každý však vládne natolik dobře francouzštinou a angličtinou, aby mohl ve všech případech najít a správně ve své práci používat dostupné prameny práva. Je tedy skvělé, že se podařilo zprovoznit „spojnici“ mezi českým právním světem a mezinárodní soudní soustavou, aby každý právník u nás měl možnost tyto informace získat,“ řekl na úvod náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák. „V tomto unikátním projektu propojujeme a do vzájemných souvislostí stavíme judikaturu českého Ústavního soudu, Evropského soudu pro lidská práva, Evropského výboru pro lidská práva a Lidskoprávních výborů OSN,“ dodal. Dále ocenil skvěle zpracované příručky k jednotlivým tématům, jež „dovedou vhodně přiblížit důležité aspekty týkající se jejich práce nejen těm zmiňovaným právním profesionálům, ale dalším praktikům, jako třeba policistům nebo zdravotníkům“. Zmínil také, že portál může díky zprostředkování mezinárodního práva lidských práv v českém jazyce a na jednom místě přinést významný posun v právním vědomí v České republice.

„Do agendy Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP patří vedle zastupování před ESLP a dalšími mezinárodními orgány a zajištěním výkonu rozhodnutí i širší implementace Úmluvy a dalších lidskoprávních úmluv na vnitrostátní úrovni. Portál mezisoudy.cz je proto navržen tak, aby právníci, soudci a další odborníci mohli rychle a efektivně nalézt potřebné informace pro svou praxi,“ přiblížil web vládní zmocněnec pro zastupování ČR před ESLP Petr Konůpka.

Jak mimo jiné uvedl, dostupná judikatura je ve francouzštině a angličtině, rozsudky mají tisíce stran, není snadné se v nich vyznat a následně je aplikovat. Dosud musela odborná veřejnost čerpat z pěti různých databází. Na novém webu pracovala Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP několik let, přeložila při tom přes 100 pramenů mezinárodního práva z oblasti lidských práv.

Petr Konůpka také vysvětlil, že název portálu mezisoudy.cz má dvojí význam: zaprvé odráží, že na webu je hlavně judikatura mezinárodních soudů a orgánů. Zadruhé, symbolizuje postavení kanceláře vládního zmocněnce jakožto spojky mezi ESLP a vnitrostátními soudy a dalšími českými orgány.

 

Následně společně se svými zástupci – Vladimírem Janouškem Pyskem a Evou Petrovou – představil hlavní nástroje na webu, kterými jsou:

V nové databázi je možné vyhledávat buď fulltextově, podle oblasti práva, data vydání rozhodnutí nebo podle žalovaného státu. Dokumenty jsou k dispozici v češtině i v originálu, přičemž originály nových rozhodnutí budou na webu dostupné následující den po jejich vydání. Následně bude doplněn jejich český překlad.

Tematické příručky, které zpracovala jednak Kancelář vládního zmocněnce, zbývající pak ESLP, se týkají kupříkladu nenávistných projevů, transgenderu, tělesného trestání dětí, náhradního mateřství či protiprávní sterilizace, nedobrovolné hospitalizace nebo osobních prohlídek.

Na webu jsou dostupné i překlady mezinárodních smluv o lidských právech,  všeobecné komentáře výborů OSN, ale také český popis řízení před ESLP, Evropským výborem pro sociální práva i před výbory OSN.

Legislativci mohou využít tzv. manuál slučitelnosti, díky němuž snadno posoudí soulad svých návrhů právních předpisů s Úmluvou lidských práv a svobod.

 

 

 

 

 

 

Kancelář vytvořila i podcast Mezisoudy, který se věnuje implementaci rozsudků ESLP do vnitrostátního práva.

Databáze i materiály budeme průběžně aktualizovat, aby zůstaly užitečné pro praxi. Budeme moc rádi, pokud bude odborná veřejnost web využívat při své práci,“ uzavřel vládní zmocněnec Petr Konůpka.

Portál mezisoudy.cz byl spuštěn díky finanční podpoře z Norských fondů.

Veškeré materiály jsou tak dostupné zdarma a v českém jazyce.

 

Redakce AD a MSp
Foto: redakce AD a MSp
Ilustrace: mezisoudy.cz

Go to TOP