Novela školského zákona umožní propojení závěrečné zkoušky s praxí

Novela školského zákona, kterou chce ministerstvo předložit do konce měsíce, by měla umožnit provázání závěrečné zkoušky s praxí zejména u odborných studijních oborů s maturitou. Školní maturitu by mohla nahradit takzvaná komplexní absolventská práce s obhajobou. Novelizovat chce ministerstvo i zákon o vysokých školách, upravit by se mělo postavení Národního akreditačního úřadu. Plánované legislativní změny představili 18. června ministr školství Mikuláš Bek a jeho náměstek Jiří Nantl.

 

Komplexní absolventská práce by podle Jiřího Nantla byla formou školní části maturitní zkoušky. „Jednotlivé předměty by se neověřovaly odděleně klasicky, ale prostě tím, že by student prokázal schopnost provázat schopnosti a dovednosti v jedné práci,“ řekl. Novela by zároveň podle něj měla přinést možnost nahradit školní zkoušku nebo její část mezinárodně uznávaným certifikátem. Tuto možnost mají nyní studenti u zkoušky z cizího jazyka, podle Jiřího Nantla by se mohla týkat například i IT dovedností. Využití možností v dané škole by záviselo na řediteli školy.

Ředitel základní, střední, vyšší odborné školy i konzervatoře by podle plánované úpravy měl moci rozhodnout o kombinování prezenční a distanční výuky za podmínek stanovených vyhláškou. Úprava se dotkne i dvouletých programů poskytovaných na vyšších odborných školách.

Novela školského zákona by měla přinést podle ministerstva i pravidla pro konsolidaci škol. Novela by měla zavést kritérium velikosti škol na úrovni jedné obce. Například polovina škol podle Jiřího Nantla vzdělává jen 14 procent žáků, druhá polovina pak zbytek. Struktura škol je tak podle něj velmi roztříštěná. Ministerstvo chce zavést pravidlo, které by se mělo týkat zřizování další školy. Tedy pokud by chtěla například obec zřídit další školu a zapsat ji do rejstříku škol, musela by mít podle plánované novely nejméně 200 žáků.

Novelou zákona o vysokých školách chce ministerstvo upravit postavení Národního akreditačního úřadu (NAÚ) tak, aby splnil podmínky členství v Evropském registru zajišťování kvality vysokého školství (EQAR). Posílit by se měla především nezávislost úřadu, jeho činnost by se měla do budoucna více zaměřit na ověřování kvality poskytovaného vzdělávání přímo na místě. Rada NAÚ by mohla být nově rozdělena na dvě komory. Kromě akademické komory by měla být nově zavedena zvláštní profesní komora. Účinnost novely se plánuje k 1. lednu 2026.

Cílem plánovaných novel je podle ministerstva zlepšit podmínky pro střední odborné a pomaturitní profesní vzdělávání. Ministerstvo se chce podle Jiřího Nantla zaměřit na inovace ve vzdělávání a podporu pedagogů, efektivitu vzdělávací soustavy v regionálním školství a modernizaci přístupu k zajišťování kvality vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP