Za 7 let poklesl počet Čechů v exekuci o 223 tisíc, problémy ale přetrvávají

Mapu zadlužení, unikátní projekt sloužící zejména samosprávám ve snaze snižovat počty exekuovaných na svém území, představil Institut prevence a řešení předlužení, který spojil a rozšířil úspěšnou mapu exekucí a mapu bankrotů. Navzdory pozitivnímu trendu klesajícího počtu osob v exekuci v posledních letech zůstávají čísla stále vysoká.

 

Co neměříme, to neřídíme

Dát k dispozici lepší analytický nástroj, zejména městům a obcím, který by při plánování protidluhových politik umožňoval zaměřit se na větší detail, to bylo cílem týmu odborníků z Institutu prevence a řešení předlužení. Jeho tvorba proběhla ve spolupráci s výzkumnou organizací PAQ Research, která připravila softwarové řešení na míru. Dosavadní mapy exekucí a bankrotů jsou dnes už podle autorů překonané. Vůbec první z nich vznikla před více jak sedmi lety. Svému účelu ale posloužily – přilákaly pozornost k do té doby přehlíženému tématu a spustily desítky potřebných legislativních změn. Mezi ty hlavní patří například zvýšení nezabavitelné částky, přístupnější oddlužení nebo větší regulace exekučního prostředí. Nová mapa obě předchozí spojuje a rozšiřuje.

Mapa zadlužení nabízí jednodušší obsluhu, lepší zobrazení dat v tabulkách a grafech, možnost data vzájemně srovnávat nebo je stahovat ve formátu otevřených dat. Data jsou nově také aktualizována na čtvrtletní bázi. Novou mapu proto ocení zejména analytici a samosprávy. „Představitelé obcí a krajů nyní mohou s daty pracovat mnohem efektivněji. Data analyzovat, vyhodnocovat, sledovat trendy na místní úrovni, a to vše zahrnout například do střednědobých i dlouhodobých strategických plánů,“ zdůrazňuje Radek Hábl, ředitel Institutu. Do konce roku mají do nové mapy navíc přibýt i data o státem vedených exekucích a poskytnout tak jedinečný ucelený přehled.

 

Lidí v exekucích ubylo, roste ale podíl dlužníků s vícečetnými exekucemi

Za sledované období od spuštění první mapy exekucí (2017–1Q 2024) poklesl počet osob v exekuci z 863 na 640 tisíc (o 26 %). A počet exekučních řízení se snížil z 4,67 na 3,97 milionu. Jen v prvním čtvrtletí letošního roku šlo o pokles o 6 tisíc dlužníků a 93 tisíc exekučních řízení. Vedle tohoto pozitivního trendu zpomalil v daném období také počet nově nařízených exekucí – z téměř 610 na 443 tisíc v roce 2023. Naopak vzrostl podíl osob s více exekucemi, a to z 69 na 77 procent. Zatímco v roce 2017 byl průměrný počet exekucí na dlužníka 5,3, v loňském roce to už bylo 6,28. Více než 430 tisíc lidí se v současnosti stále potýká se třemi a více exekucemi.

Podle odborníků se tak situace za uplynulých sedm let sice zlepšila, ale ne dostatečně. Významný problém přetrvává v oblasti vícečetných exekucí. „Kumulují se nám exekuce u stále stejných dlužníků, kteří jsou utopeni v dluhové pasti. Výjimkou nejsou lidé s deseti a více exekucemi, kterých je stále na 150 tisíc,“ upozorňuje Hábl. Pomoci zvrátit tento trend mohou nová pravidla oddlužení, která zkracují dobu oddlužení z pěti let na tři roky. Novela obsahující i celou řadu dalších změn teď míří k projednání do Senátu. A mohla by začít platit od srpna či září letošního roku. Právě její účinek na státní i místní úrovni slibuje nová mapa pomoct sledovat.

 

Graf 1

 

 

 

Graf 2

 

 

 Zdroj: Institut prevence a řešení předlužení
Ilustrační foto: canva.com

 


Institut prevence a řešení předlužení je nezávislý think-tank, který se zaměřuje na problematiku zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů. Jeho cílem je kultivace českého systému vymáhání pohledávek a nastavení takových podmínek, které by zamezily nemravnému obchodu s dluhy. Poukazuje na problematické oblasti i problematické subjekty. Přináší podrobná data, výzkumy analýzy. Spolupracuje se zaměstnavateli i dalšími organizacemi, které se této problematice dlouhodobě věnují. Institut byl založen v roce 2019. Více na institut-predluzeni.czmapazadluzeni.cz.

Go to TOP