MMR: Přezkum veřejných zakázek by měl být jednoinstanční, zrychlí se posuzování

Přezkum napadených veřejných zakázek Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) by měl být podle Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) jednoinstanční, nikoliv pětiinstanční, jako je tomu doposud. O přezkumu zakázky ve finálním rozhodnutí by pak měl rozhodovat tříčlenný výbor tvořený z expertů, a ne předseda ÚOHS. Před rozhodnutím by byli dodavatelé a strana napadající zakázku svoláni a předběžně informováni o postupu prověřování. ÚOHS by zároveň o sporech měl spíše rozhodovat než zakázky sám vyšetřovat, vyplývá z návrhu novely zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který zástupci MMR představili novinářům. Podle ministerstva by se tak mělo výrazně zrychlit posuzování veřejných zakázek. ÚOHS už dříve uvedl, že radikální změny v přezkumu nejsou třeba a neuvážená reforma by mohla mít pro veřejné investování negativní účinky.

 

Vedle těchto pilířů, které MMR považuje v reformě za klíčové, by se měly stanovit také časové lhůty pro soudní přezkum, pokud brání uzavření smlouvy. Aktuálně nepodléhá žádným lhůtám pro rozhodnutí, nově by ale soud musel vydat rozhodnutí maximálně do 90 dnů. Proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Zároveň by se měla z dvou měsíců na dva týdny zkrátit také lhůta pro podání žaloby a zvýšit se pro ni poplatek ze současných 3000 korun na 50 000 korun.

ÚOHS by také nově směl vstupovat do probíhajících zakázek pouze ve výjimečných případech. Nyní může zrušit rozhodnutí zadavatele či celé zadávací řízení na návrh stěžovatele nebo na vnější podnět a z moci úřední.

V tomto směru MMR řešilo s ÚOHS problém například u zakázky na vytvoření části systémů pro digitalizaci stavebního řízení. Tendr se společností InQool ÚOHS loni v září zrušil a zakázal plnění smlouvy do skončení správního řízení. MMR podalo rozklad k předsedovi antimonopolního úřadu Petru Mlsnovi, který ale jeho argumenty nevyslyšel a rozhodnutí prvního stupně potvrdil. Výběrové řízení tak bylo zrušeno. Ke 3. listopadu MMR uzavřelo se stejnou společností InQool na digitalizaci nový tendr. I ten ale předseda zakázal plnit, přestože zákaz začne platit až po zavedení systému do provozu po letošním 1. červenci.

Na návrhu reformy spolupracovaly také protikorupční organizace Rekonstrukce státu, Oživení a Transparency International. Podle těch by návrh mohl pomoci omezit prostor pro nekalé praktiky v rámci státních investic. Podle MMR ke změně vyzývali zadavatelé a dodavatelé a reformu podpořil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj či Asociace pro rozvoj infrastruktury.

Z dotazníku vytvořeného MMR vyplývá, že s hlavními body reformy převážně souhlasí většina dotázaných. Průzkumu se zúčastnilo 362 respondentů tvořených hlavně ze zadavatelů veřejných zakázek, tedy převážně subjekty ze státního sektoru. S tím, aby se přezkum napadených veřejných zakázek konal jednoinstančně, souhlasilo nebo spíše souhlasilo 76 procent dotázaných. Že má být soud vázán lhůtou pro vydání rozhodnutí, podpořilo 87 procent respondentů, a aby o finálním rozhodnutí rozhodoval tříčlenný výbor, a ne předseda, 85 procent. ÚOHS by o sporech v zakázkách měl spíše rozhodovat než ho sám vyšetřoval podle 83 procent subjektů.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: mmr.gov.cz

Go to TOP