Komentář k Zákonu o tr. odpovědnosti právnických osob byl slavnostně pokřtěn

Koncem minulého týdne proběhl v prostorách advokátní kanceláře Dentons slavnostní křest třetího, podstatně přepracovaného a doplněného vydání komentáře k Zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob vydaného společností Wolters Kluwer.

 

Na komentáři se autorsky podíleli Jaroslav Fenyk, emeritní místopředseda Ústavního soudu, působící aktuálně na pozici Of Counsel v pražské kanceláři Dentons, Ladislav Smejkal, jeden ze dvou vedoucích partnerů a vedoucí trestněprávní praxe pražské kanceláře Dentons, a advokátka Irena Bílá.

Úvodního slova a samotného křtu se ujal předseda Nejvyššího správního soudu ČR Karel Šimka.

Křest proběhl za přímé účasti partnerů advokátní kanceláře Dentons, zástupců společnosti Wolters Kluwer a dalších pozvaných hostů.

Třetí přepracované a doplněné vydání komentáře reaguje na legislativní změny, které v průběhu tohoto období přinesly zásadní změny základů trestní odpovědnosti právnických osob, a to jak z pohledu výčtu trestných činů, jichž se může právnická osoba dopustit, tak i z pohledu přičitatelnosti trestných činů právnickým osobám. Byla doplněna právní úprava vyvinění se z trestní odpovědnosti právnických osob a v kontextu s novou úpravou správního trestání podle nového přestupkového zákona se částečně změnil i vztah správního trestání a trestní odpovědnosti právnických osob.

Autoři komentáře uvádějí rozhodovací praxi soudů, ale rovněž si všímají i názorů publikovaných v jiných komentářích či učebnicích, komentují aktuální právní názory v článcích a reflektují zajímavé podněty získané autory komentáře v rámci jejich činnosti jak přednáškové, tak publikační, ale i výkonu každodenní právní praxe.

Součástí publikace je opět příloha – Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. I tuto přílohu autoři doplnili, a to opříklady řešení vzniklých situací, tzv. compliance management systém.

Knihu lze zakoupit ZDE.

 

Zdroj: Dentons/Jan Kuliš
Foto: autor

 

 

Go to TOP