Výzva pro advokátní koncipientky a koncipienty: zapojte se do nové sekce

Pro všechny, kteří podrobně sledují dění v advokacii či čtou pravidelné zprávy z České advokátní komory, již není tajemstvím, že se představenstvo Komory rozhodlo konstituovat nový poradní orgán představenstva, který by byl tvořen převážně advokátními koncipienty a koncipientkami, Sekci ČAK pro advokátní koncipienty.

 

Tento poradní orgán by měl zjednodušit a zrychlit předávání informací o tom, co koncipienty a koncipientky trápí, či co by z jejich pohledu mohlo přispět k lepšímu průběhu koncipientské praxe a kvalitnější přípravě budoucí generace advokátů. Nově zřízený orgán by pak formuloval své náměty a činil návrhy představenstvu k dalšímu využití.

Sekce pro advokátní koncipienty by měla být nastavena tak, aby v ní zaznívaly hlasy koncipientů a koncipientek, které by odrážely zkušenosti z malých, středních i velkých advokátních kanceláří, ale též z jednotlivých regionů. I z tohoto důvodu byla zvolena cesta předkládání návrhů na členy této sekce prostřednictvím regionálních představitelů.

Jako předseda Výboru regionálních představitelů si tedy dovoluji oslovit a požádat advokátní koncipienty a koncipientky či jejich školitele, aby navrhli možné členy této sekce, a to jak z řad advokátních koncipientů a koncipientek začínajících, tak i těch s již delší koncipientskou praxí.

Své návrhy, prosím, adresujte místně příslušným regionálním představitelům, jejichž seznam naleznete níže. Spolu s návrhem, prosím, zasílejte též krátké CV koncipienta či koncipientky s uvedením zaměstnavatele, školitele a délkou již vykonané koncipientské praxe.

 

REGION                                     PŘEDSTAVITEL

 

Praha                                             JUDr. Petr Meduna

Jižní Morava                                 JUDr. Irena Schejbalová

Jižní Čechy                                    JUDr. František Smejkal

Západní Čechy                             Mgr. Jaroslav Liška

Severní Čechy                               JUDr. Zdeněk Grus

Střední Morava                            JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M.

Severní Morava                            Mgr. Pavel Otipka

Východní Čechy                           JUDr. Jan Malý

Střední Čechy                               JUDr. Roman Premus

 

Radim Miketa, předseda Výboru regionálních představitelů ČAK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP