Výroční kongres a valné shromáždění FBE se nesly ve znamení budoucích změn

Zástupci evropských advokátních komor sdružených v FBE (Federation de Barreaux d’Europe) se ve dnech 6. – 8. června setkali na svém tradičním výročním zasedání ve španělské Málaze. Za Českou advokátní komoru se kongresu tradičně zúčastnila Lenka Vidovičová, pověřená zástupkyně ČAK ve FBE. Letošní akci organizačně zajišťovala Colegio de Abogados de Málagaregionální advokátní komora, v jejímž seznamu jsou zapsáni advokáti pro Málagu a oblast Alicante.

 

 Hlavním tématem kongresu bylo heslo „Advokát zítřka“. Není překvapivé, že se diskutovaly dvě významné oblasti budoucnosti – jednak umělá inteligence v právní praxi a její vliv na práci advokátů, její zavádění do praxe a nutné změny ve způsobu práce advokáta. Byly diskutovány i odlišné možnosti při využívání umělé inteligence ve velkých právních firmách, v menších společnostech nebo u samostatných advokátů. Účastníci se shodli na tom, že úkolem komor je mimo jiné v umožnění přístupu všem svým členům. Vhodnou formou je systematické vzdělávání a také důraz na zachování advokátního tajemství, kyberbezpečnost, s tím i důraz na dodržování etických pravidel. S tím souvisí i další diskutovaný obor ochrana duševního vlastnictví. Účastníci akce byli seznámeni s prací EUIPO (European Union Intellectual Property Office) a ESMA (European Securities and Markets Authority).

Další zvolená témata důležitá pro advokacii zítřka byla – poněkud překvapivě – ta, která považujeme za vyjasněná: mediace v právní praxi a postavení žen v právních profesích.

V mnoha evropských zemích zatím mediace nepodléhá právní regulaci, její použití jako metody řešení sporů v soudní praxi není zvykem.

Stejně tak postavení žen v Evropě je stabilní a nerovnosti sice stále existují, ale tyto nerovnosti jsou všudypřítomným elementem, který je tradiční jako boj o mužský a ženský pohled na svět. Ženské téma bylo pravděpodobně zvoleno s ohledem na dlouhodobou podporu FBE advokátek a žen v zemích, kde jejich postavení je postavením osob druhého řádu. FBE podporuje zejména boj íránských žen v přístupu ke vzdělání, dosažení rovnosti s muži před zákonem, právo na výchovu dětí apod. Kongres navštívily zástupkyně Women Are Force Change (www.women.ncr-iran.org), jejichž informace o situaci v jejich zemi byly skutečně působivé.

Každoročně volí valné shromáždění prezidium FBE – prezidenta a dva viceprezidenty. Stávající prezidentka, jinak první prezidentka FBE Izabela Konopacka (na snímku), která dosáhla na tuto funkci jako zástupkyně středoevropské (polské) advokacie, odvedla velký kus práce, když se snažila FBE zmodernizovat, navázat spolupráci s dalšími evropskými institucemi, zviditelnit práci FBE, zaměřit se na mladé advokáty a orientovat se na aktuální témata. Její nadšení a elán byly naprosto nevídané – stačí se jen podívat na množství akcí, návštěv, memorand o spolupráci, které za jejího působení FBE navázala.

Volby však ukázaly, že Izabela Konopacka ani ženský elán pro období 2024–2025 zastoupen ve vrcholném vedení nebude, neboť ženská adeptka z Portugalska neuspěla. Prezidentem byl zvolen Marc Labbé, viceprezidenty pak Michael Griem a Rajko Maric, zástupce FBE z Vojvodiny.

Paradoxně se tedy potvrdilo, že boj za poměrné zastoupení žen a mužů v právních profesích je skutečně otázkou nekonečnou a do budoucnosti patří….

 

 

 

 

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., pověřená zástupkyně ČAK ve FBE
Foto: fbecongressmalaga.es

 


Pořádající Colegio de Abogados de Málaga (regionální advokátní komora, v jejímž seznamu jsou zapsáni advokáti pro Málagu a oblast Alicante) patří počtem advokátů k těm menším (cca 600-700 advokátů), proto je třeba ocenit odvahu, se kterou se tak náročné akce ujala. Tradičně se toto setkání koná v sídle velkých advokátních komor (v posledních letech Barcelona, Paříž, Amsterodam), které mají velké množství aparátu, financí i zkušeností. Je proto nutné před odvahou zástupců Colegio de Abogados de Málaga smeknout. Advokáti v Málaze však mají základní předpoklad pro konání podobné akce, a to je velkoryse zrekonstruované sídlo Komory s vhodnými sály a prostory s nejnovější technikou. Ačkoli při pohledu zvenčí jde o nenápadnou budovu, která architektonicky zapadá do tradiční zástavby na hlavní promenádě Středozemního moře, uvnitř jde o rozlehlé moderní prostory, které využívá Komora pro pořádání advokátních i jiných akcí. Vzhledem k tomu, že vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů je povinné a má poměrně přísná pravidla, je zřejmé, že prostory jsou vytížené stále. Komora také pořádá akce pro veřejnost, studenty práv, úzce spolupracuje s právnickou fakultou, sídlí tu i Mediační centrum. Vytíženost prostor je tedy naprostá, navíc tu pracují i zaměstnanci a personál pro chod Komory. Je ale pravdou, že při snaze promluvit o chodu Komory s kýmkoli ze zaměstnanců narazíte na jazykovou bariéru – angličtina je jazyk, jehož znalost běžná není…

Go to TOP