Novým partnerem AK Valíček & Valíčková se stal Mgr. Miroslav Papoušek

Advokátní kancelář Valíček & Valíčková s potěšením oznamuje, že se Mgr. Miroslav Papoušek stal novým partnerem kanceláře. Tento krok je výsledkem dlouhodobé spolupráce a dynamického růstu kanceláře v posledních letech.

 

Po několikaleté úspěšné spolupráci byl vedoucí advokát Mgr. Miroslav Papoušek jmenován k 1. 5. 2024 partnerem advokátní kanceláře Valíček & Valíčková. Důvodem tohoto kroku je dynamický rozvoj kanceláře v posledních letech, nárůst její klientely a obratu i změny v organizaci kanceláře, ke kterým došlo v letošním roce.

Stát se partnerem advokátní kanceláře Valíček & Valíčková pro mě představuje novou životní etapu a ocenění dosavadní práce. Je to nejen velká čest, ale také odpovědnost za další rozvoj a úspěšné fungování naší kanceláře. Na pozici partnera se budu méně zabývat agendou pro klienty a více věnovat internímu a externímu fungování kanceláře. Přesto považuji za důležité udržovat kontakt s klienty, protože je klíčový nejen pro mě, ale i pro naši kancelář. Plánuji tedy i nadále věnovat část svého času přímé práci s klienty, abych neztratil advokátní praxi a zůstal v obraze,“ uvedl Miroslav Papoušek.

„Mým hlavním cílem je přispět k dalšímu rozvoji a rozšíření působnosti naší kanceláře,“ dodal. „Budu usilovat o to, abychom udrželi a zlepšili kvalitu našich služeb, na kterou jsme pyšní. Společně s majiteli, manželi Valíčkovými, a dalšími kolegy jsme nastavili jasná pravidla pro fungování týmu a kanceláře. Jsem přesvědčen, že pokud tato pravidla budeme důsledně dodržovat, dosáhneme našich cílů a vizí. Konkrétně se hodlám více zapojovat do propagace kanceláře, setkávání s klienty a péče o ně.

Mgr. Miroslav Papoušek absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal titul magistra práv v oboru Právo a právní věda. Diplomovou práci obhájil na Katedře pracovního práva. Praxi advokátního koncipienta získal v Advokátní kanceláři Mgr. Evy Kocmanové v Brně, další praktické zkušenosti získával od roku 2011 v Advokátní kanceláři Mgr. Romana Keznikla a na Exekutorském úřadu Brno-město, u soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše.  Ve své praxi se zaměřuje na litigace před soudy a agendu trestního a obchodního práva.

 

Mgr. Valentina Lazzari, EPICPR
Ilustrační foto: archiv AK Valíček & Valíčková

Go to TOP