BA a AD zvítězily v anketě KJT o nejlepší odborné právnické médium

Ve dnech 13. až 15. června 2024 se koná už XXXI. ročník Karlovarských právnických dnů. Na slavnostní recepci v pátek 14. června večer byly předány již tradiční prestižní ceny.

 

Nejlepší časopis

Prestižní cenu za nejlepší právnický časopis získaly v konkurenci skoro čtyř desítek odborných periodik společně média České advokátní komory Bulletin advokacie a Advokátní deník. Cenu převzala na recepci pořádané konferencí Karlovarské právnické dny – KJT šéfredaktorka obou redakcí Hana Rýdlová. „Mám velkou radost a ráda bych poděkovala organizátorům, vedení České advokátní komory, zejména pak i všem našim autorům a čtenářům a v neposlední řadě všem mým kolegyním a kolegům, bez jejichž pomoci a nasazení bych dnes nemohla sdílet potěšení z našeho úspěchu v anketě o nejlepší právnický časopis,“ uvedla při přebírání ceny šéfredaktorka BA a AD (na snímku s místopředsedkyní ČAK Monikou Novotnou a místopředsedou představenstva ČAK Ondřejem Trubačem, který je současně i předsedou redakční rady AD a místopředsedou redakční rady BA).

Na druhém místě se umístilo EPRAVO.CZ a třetí místo patří letos Právním rozhledům.

 

Autorská cena

Autorská cena ČR za nejpřínosnější právnickou publikaci má také své majitele. Nominátoři tentokrát zvolili Komentář autorského týmu pod vedením pana profesora Pavla Šámala, Trestní zákoník, 3. vydání.

Na druhém místě se umístila monografie autorů Ivana Štenglová, Jan Dědič a kol. Akciová společnost.

Bronzovou příčku pak obsadil Komentář autorského kolektivu pod vedením Elišky Wagnerové Listina základních práv a svobod, 2. vydání.

 

Nejlepší judikát

Cenu za nejlepší judikát získalo rozhodnutí NS 15 Tz 9/2023. Cenu si převzal pan doktor František Púry.

 

Redakce Bulletinu advokacie a Advokátního deníku děkuje všem svým čtenářům za hlasy, a zejména za přízeň, které si velice váží. 

 

Redakce, foto redakce

Go to TOP