Rozvody se zjednoduší, péče o děti po rozvodu se změní, rozhodla vláda

Zjednodušení a zrychlení rozvodu i procesu hledání úpravy péče o děti z rozvedených manželství má zajistit novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Zjednodušení a zrychlení rozvodu i procesu hledání úpravy péče o děti z rozvedených manželství má zajistit novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou dne 12. června 2024 schválila vláda. Návrh Ministerstva spravedlnosti mimo jiné ruší požadavek na zjišťování příčin rozvratu manželství a také slučuje rozvodové a opatrovnické řízení do jednoho. Rovněž výslovně zakotvuje zásadu nepřijatelnosti tělesného trestání dětí. O schválení návrhu předpisu informovala zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Změny projedná Parlament, podle návrhu by mohly být účinné od 1. ledna 2025.

 

Po sloučení rozvodového a opatrovnického řízení bude možné v případech shody manželů, kteří mají nezletilé dítě, rozvést manželství v rámci jednoho soudního řízení. „Pokud jde o samotný průběh spojeného řízení, navrhuje se do něj vnést prvky, které jej učiní méně formální a potenciálně méně konfliktní,“ stojí v návrhu. Pokud se manželé na všem dohodnou, měl by být proces rozvodu manželství jednodušší i jinak – návrh například upouští od jejich povinného výslechu.

I nadále by mělo platit, že pokud se manželé chtějí rozvést, bude muset o poměrech dítěte po rozvodu nejprve rozhodnout soud, to i v případě rozvodu smluveného. Zastoupení dítěte kolizním opatrovníkem by už ale nemělo být povinné, jestliže soud neshledá střet zájmů mezi rodičem a dítětem.

Ministerstvo také navrhlo zrušit rozlišování forem péče o dítě na péči společnou, střídavou a péči jednoho rodiče. Již by se tak nerozlišoval takzvaný rezidentní rodič, tedy ten, který má dítě v péči, a nerezidentní rodič, který má pouze právo styku s dítětem. „Řízení o úpravě poměrů dítěte by nemělo být redukováno na boj o název modelu péče o dítě, respektive o zachování péče jednoho rodiče i v případech, kdy je zároveň stanoven velmi široký rozsah styku druhého rodiče odpovídající již spíše asymetrické střídavé péči. Jelikož rozvod manželství nemá žádný vliv na rodičovskou odpovědnost, měli by o dítě i nadále pečovat oba rodiče,“ uvedlo ministerstvo.

K zakotvení nepřijatelnosti tělesného trestání dětí přistoupilo ministerstvo kvůli požadavkům Evropského výboru pro sociální práva. Česko patří k posledním státům EU, které takovou úpravu nemají. České rodiče nečekají za fyzické usměrnění dítěte nové postihy. „Cílem není trestat rodiče, ale podpořit výchovu prostřednictvím jiných výchovných prostředků než tělesných trestů,“ uvádí návrh.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP