Na půdě MSp proběhlo jednání se zástupci právnických stavů a profesí

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek pozval dnes 13. června ke kulatému stolu ve Vyšehradské ulici, kde jeho resort sídlí, zástupce všech právnických stavů a profesí, aby s nimi prodiskutoval aktuální problémy, s kterými se potýkají, zejména pak otázky odměňování. Českou advokátní komoru a požadavky advokátního stavu prezentovali místopředseda Komory Ondřej Trubač a tajemník ČAK Petr Čáp.

„Jednání se zástupci stavů a profesí z resortu bylo potřebné. Oceňuji otevřenost debaty. Shoda byla v tom, že udržení chodu právního státu vyžaduje i odpovídající finanční prostředky. Je však třeba zohlednit, dodávám já, i stávající možnosti ekonomické situace státu,“ uvedl po jednání Pavel Blažek. „Všechny vznesené požadavky s ohledem na jejich celkovou výši uspokojit nebude možné. Některé však podle mne demokratický právní stát zabezpečit musí. A o tomto chci přesvědčit vládu i poslance při projednávání nejen státního rozpočtu. Konkrétněji se mohu veřejně vyjádřit až po jednání s vládními kolegy,“ doplnil.

Tajemník České advokátní komory Petr Čáp na jednání důrazně uvedl, že „advokacie skutečně potřebuje přijetí novely zákona o advokacii a advokátního tarifu, který nedoznal změn od roku 2006.“ Místopředseda České advokátní komory Ondřej Trubač pak doplnil svého kolegu konkrétními příklady z praxe, souvisejícími se zmíněnou „tarifní“ problematikou. „Bez vzájemné podpory požadavků v rámci jednotlivých oblastí napříč celou justicí jako společného garanta právního státu se nelze obejít a my věříme, že se řešení najde,“ uvedl na závěr.

Jedním z témat diskuse byly také pochopitelně platy administrativy soudů, která v květnu jeden den stávkovala za důstojnější mzdové podmínky. Anna Pospíšilová a Marie Šafrová z Odborového svazu justice řekly při příchodu na jednání, že pro všechny zaměstnance soudů trvají na požadavku patnáctiprocentního navýšení platů a samostatných, nezávislých platových tabulek.

Ministr Pavel Blažek řekl počátkem měsíce předsedům krajských soudů, že našel v ministerském rozpočtu prostředky k částečnému navýšení objemu peněz na platy administrativy soudů, a to ještě letos podle původní dohody vyjednané loni. Vedle justičního personálu ale žádá více peněz i administrativa státních zastupitelství, která ministrovi poslala petici. Nedostatek financí na zajištění chodu věznic hlásí ale i Vězeňská služba. Ministr financí Zbyněk Stanjura při dnešních interpelacích ve Sněmovně uvedl, že bezpečnostní sbor by měl dostat dalších 300 milionů korun z Všeobecné pokladní správy. Příslušné rozpočtové opatření už je podle něj v legislativním procesu, který by se mělo podařit uzavřít tento nebo příští měsíc.

Dnešního jednání se zúčastnila i pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, prezident Soudcovské unie Libor Vávra, ředitel Vězeňské služby Simon Michailidis, ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík nebo prezident Notářské komory Radim Neubauer. Přišli také zástupci odborů ministerstva, justice či Probační služby. Vedení ministerstva zastupovali vedle Blažka i justiční náměstek Karel Dvořák a ekonomický náměstek Radomír Daňhel.

Redakce AD, ČTK

Foto: redakce AD

Go to TOP