V Olomouci se konala další beseda projektu Advokáti do dětských domovů

Za podpory a v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se dnes 12. června konala další beseda v rámci projektu „Advokáti do dětských domovů“ (ADDD), která tentokrát přinesla nový formát založený na zpětné vazbě z předchozích setkání. Do další fáze se tak posunul tento prospěšný projekt, který je organizován Českou advokátní komorou ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a projektem „To dáš!“ určeným na pomoc dětem z dětských domovů a má právě formou přednášek a besed přinášet právní pomoc tam, kde je nejvíce potřebná.

 

Dnešní beseda se zaměřila na zcela konkrétní příklady a praktické situace, které pracovníci dětských domovů či samotné děti aktuálně řeší. „Návrat do Olomouce, kde jsme s projektem ADDD začali, je pro nás symbolický. Díky skvělé spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a zde také s olomouckou právnickou fakultou se nám daří vytvářet silnější základy pro tento projekt, kterým chceme dětem pomoci lépe se orientovat ve složitém světě práva,“ uvedla Michala Plachká, místopředsedkyně představenstva ČAK, která má společně s Ondřejem Trubačem, místopředsedou ČAK, a kolegou Pavlem Kroupou, členem představenstva ČAK, projekt Advokáti do dětských domovů na starost.

Dnešní nabitá a podnětná beseda věnovala prostor zejména otázkám práva rodinného a tématu sociálního zabezpečení, tedy tomu, co pracovníci dětských domovů v rámci své práce s dětmi každodenně řeší. „Je nesmírně důležité, že můžeme nabídnout konkrétní příklady a řešení, která mají reálný dopad na životy těchto dětí,“ sdělila Jindra Machačová z Nadace Terezy Maxové dětem. „Tímto přístupem umožňujeme účastníkům přímo aplikovat získané informace a lépe porozumět právním otázkám, se kterými se setkávají,“ doplnila ji kolegyně Petra Visscher, která se na organizaci projektu v Nadaci Terezy Maxové dětem také osobně podílí.

Po odborné stránce skvěle zastřešily besedu Renáta Šínová, expertka na rodinné právo, která společně s Michaelou Sigmundovou stála u zrodu nápadu na advokátní pomoc dětem z dětských domovů. Renátu Šínovou doplnila kolegyně Lenka Westphalová, která účastníky byla schopná provést i těmi nejzapeklitějšími uličkami veřejnoprávních aspektů jejich problémů.

Účastníci dnešního setkání oceňovali rovněž možnost sdílet své zkušenosti a problémy s předními právními odborníky, kteří jim nabízejí nejen pochopení, ale i zcela konkrétní řešení. Díky těmto setkáním tak mohou pracovníci dětských domovů poskytnout lepší podporu dětem, které se chystají vstoupit do světa plného právních nástrah a výzev.

Projekt „Advokáti do dětských domovů“ se neomezuje pouze na setkání s pracovníky, ale dosahuje i přímo do dětských domovů, kde se konají interaktivní besedy s dětmi. První takové setkání vedli advokáti Pavel Kroupa a Irena Valíčková, kteří se zaměřili na praktické aspekty právních situací, které mohou děti v budoucnosti potkat. „Je důležité, že naše pomoc přichází přímo tam, kde je nejvíce potřeba. Setkání s dětmi nám umožňuje nejen předat důležité informace, ale i poslouchat jejich příběhy a odpovídat na specifické dotazy, což nám pomáhá lépe porozumět jejich situaci,“ uvedl Pavel Kroupa.

Cílem projektu ADDD je šířit osvětu na nejdůležitější témata, se kterými se děti v poslední fázi svého pobytu v dětských domovech, a zejména krátce po jejich opuštění, nejvíce setkávají. A právě tyto besedy potvrzují skutečnost, že jsou zásadní a klíčové pro budování důvěry a právního povědomí mezi mladými lidmi, což je základním kamenem pro jejich úspěšný přechod do samostatného života.

Advokáti zřídili na pomoc dětem také seznam advokátů připravených mladým lidem po opuštění dětského domova nabídnout konkrétní pomoc ve složitých situacích.

Novinkou bylo představení FAQ pro děti opouštějící dětské domovy, který byl vypracován dobrovolnickou skupinou advokátů, a který má za cíl poskytnout jednoduché a přehledné odpovědi na běžné právní otázky, s nimiž se mladí lidé setkávají při vstupu do samostatného života.

Projekt „Advokáti do dětských domovů“ tak skvěle ilustruje, jak advokáti mohou efektivně přispívat k lepší společnosti. Velký dík patří nejen zapojeným advokátům, ale v obrovské míře zejména Nadaci Terezy Maxové dětem a Právnické fakultě Univerzity Palackého, jejichž neustálá podpora a spolupráce jsou klíčové pro úspěch a rozvoj tohoto projektu a pomoci, kterou přináší. 

 

Redakce AD
Foto: ČAK

Go to TOP