Pravidla pro veřejné dražby se zřejmě od roku 2025 sjednotí

Sjednotit a zjednodušit pravidla pro konání veřejných dražeb s ohledem na jejich převažující elektronickou formu má od roku 2025 zákon o veřejných dražbách, který v závěru minulého týdne schválila Poslanecká sněmovna. Předpis počítá také se vznikem Centrální evidence veřejných dražeb, což má zjednodušit proces povinného zveřejnění dražebních dokumentů. Poslanci kvůli tomu na žádost ministra pro místní rozvoj PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D., přijali roční odklad účinnosti zákona, aby byl mimo jiné čas na zprovoznění evidence.

 

Ministr Bartoš spolu s poslankyní Ing. Zuzanou Ožanovou také prosadil návrh zvýšit o polovinu, tedy z 200 000 korun na 300 000 korun vyvolávací cenu, kterou vláda navrhla pro veřejnou dražbu movitých věcí ve zjednodušeném režimu. Podle poslankyně je důvodem nárůst cen věcí, například ojetých automobilů, které jsou obvykle draženy na takzvaných aukčních portálech.

Zákon má podle vlády odstranit nesoulad stávající právní úpravy veřejné dražby s občanským právem a sjednotit pravidla pro konání dražeb. Úprava je v zásadě totožná s předlohou předchozí vlády z roku 2020, kterou sněmovna v předvolebním složení nestihla schválit. Pro zákon nyní hlasovalo 111 ze 141 přítomných poslanců, zbývajících 30 se hlasování zdrželo.

S dražebním zákonem souvisí i novela souvisejících předpisů včetně změny živnostenského zákona, kterou sněmovna schválila téměř jednomyslně.

Novely počítají s tím, že se veřejné dražby na návrh vlastníka přesunou z dosavadního režimu koncese do mírnějšího režimu vázané živnosti pod názvem Provádění veřejných dražeb s výjimkou dražeb nucených. Nucené dražby i nadále zůstanou v nejpřísnějším režimu koncese. Kromě toho bude zrušena současná živnost provádění dobrovolných dražeb u movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, která vzhledem k zmíněnému uvolnění pravidel pozbude praktického smyslu.

Proti novému dražebnímu zákonu opakovaně protestovala Komora dražebníků ČR, které vadí plánovaný vznik Centrální evidence veřejných dražeb. Náklady na vytvoření systému mají být 8,1 milionu korun. Roční náklady na provoz Ministerstvo pro místní rozvoj odhaduje na 500 000 korun. Celkové přínosy soukromému sektoru představují 28 milionů korun ročně.

Komora dražebníků vznik centrální evidence zpochybňovala s poukazem na to, že obdobný systém od roku 2000 provozuje Česká pošta. Stávající systém ale podle ministerstva už neodpovídá současným standardům. Nový systém by měl celý proces zautomatizovat a seznam dražebníků propojit se základními centrálními registry. Komoře také vadí možnost ukládat dražebním úředníkům v případě jejich provinění až milionové pokuty, což údajně může vést k vytvoření korupčního prostředí.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP