Severomoravští advokáti se celý víkend školili na Sepetné v Beskydech

O víkendu proběhl v hotelu Sepetná přímo v srdci Moravskoslezských Beskyd další ze seminářů pořádaných ČAK, konkrétně regionálním střediskem Severní Morava, regionálním představitelem ČAK Mgr. Pavlem Otipkou. Tentokrát na téma „s. r. o. a a. s. – desátý rok po rekodifikaci aktuální otázky advokátní praxe“ a přednášejícími byli JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu a JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., odborný asistent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty UK v Praze.

Mezi přednášená a diskutovaná témata v pátek a sobotu patřil y například dopady diginovely z. o. k. a z. v. r. do praxe, úskalí konfliktu zájmů při jednání za společnost a důsledků jeho neřešení, nebo péče řádného hospodáře a následky porušení jeho povinností.

V neděli pak následovalo vystoupení a diskuse nad aktuálními otázkami z advokátní praxe, kterou vedli JUDr. Irena Schejbalová, ředitelka pobočky ČAK, v Brně a JUDr. Jiří Janeba, člen Kontrolní rady ČAK.

Víkendový seminář, kterého se dále zúčastnili například JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., člen představenstva ČAK a JUDr. Radim Miketa, náhradník představenstva ČAK, měl mezi účastníky velmi kladnou odezvu, a to i s ohledem na společenskou část akce, která zahrnovala například společný výstup na Lysou horu, a snad i proto většina účastníků přislíbila účast i na příštím ročníku.

Redakce AD

Go to TOP