Jak nalézt vhodného znalce i jaké otázky mu klást poradí dubnová přednáška JČP

Znalecké posudky v praxi jsou tématem další odpolední přednášky pořádané Pražským sdružením Jednoty českých právníků. O důvodech přibírání znalců, obstarávání podkladů pro znalce, ale i o případech justičních omylů, vyvolaných chybnými znaleckými posudky, se bude hovořit ve čtvrtek 27. dubna 2023 v přednáškové místnosti č. 38 Právnické fakulty UK v Praze.

 

Prezenční odpolední přednáška

Znalecké posudky v praxi

Termín: čtvrtek 27. dubna 2023 od 16:00 do 18:00

Místo konání: Právnická fakulta UK, náměstí Curieových 901/7, Praha 1 – Staré Město, přízemí, multimediální učebna č. 38.

Přednáška bude streamována.

Přednášející: prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c., Katedra trestního práva PF UK

 

Osnova

 • Důvody pro přibírání znalců
 • Jak nalézt vhodného znalce
 • Formální náležitosti přibírání znalců
 • Jaké otázky klást znalci
 • Obstarávání podkladů pro znalce
 • Způsoby odstraňování vad znaleckých posudků
 • Hodnocení znaleckého posudku
 • Které znalecké obory jsou zvláště obtížné či jinak problematické
 • Případy justičních omylů, vyvolaných vadnými znaleckými posudky (některé ukázky prokazatelných vad)
 • Jaké náměty de lege ferenda lze doporučit?
 • Co by se mělo zlepšit v organizaci znalecké činnosti (vhodnost členění znaleckých oborů, kapacitní a personální zabezpečení, honorování znalců…)

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu.

 

Přihlásit se na přednášku je možné pomocí formuláře na webových stránkách jednotaceskychpravniku.cz nebo zasláním přihlášky na e-mail: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

Účastnický poplatek: základní 500 Kč, snížený 300 Kč (platí pro členy JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty a studenty právnických fakult)

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Více informací lze získat na www.jednotaceskychpravniku.cz, příp. u JUDr. Evy Barešové, tel. 737 270 494, baresova.eva@seznam.cz

 

Zdroj: Pražské sdružení Jednoty českých právníků
Foto: PF UK Praha

Go to TOP