Prezident Petr Pavel navrhl na ústavní soudce Josefa Baxu a Danielu Zemanovou

Prezident Petr Pavel navrhl ve středu 12. dubna 2023 na ústavní soudce bývalou prezidentku Soudcovské unie Mgr. Danielu Zemanovou a někdejšího předsedu Nejvyššího správního soudu (NSS) JUDr. Josefa Baxu. Následně odeslal žádost o souhlas s jejich jmenováním Senátu. Očekává se, že Senát oba adepty schválí. Prezident také oznámil, že s dalším kandidátem na ústavního soudce se sejde dnes, tedy ve čtvrtek 13. dubna. Jeho jméno dopoledne oznámí předsedovi Senátu RNDr. Miloši Vystrčilovi.

 

„Uvědomujeme si, že výběr prvních kandidátů na soudce Ústavního soudu je časově naléhavý. Proto jsme vybrali osobnosti s nezpochybnitelnou zkušeností. Právě pracovní i životní zkušenosti jsou důvodem, proč se jejich jména v této souvislosti často zmiňují,“ zdůvodnil prezident Pavel výběr svých prvních dvou kandidátů.

O vyslovení souhlasu se jmenováním Josefa Baxy a Daniely Zemanové požádal Senát prostřednictvím dopisu zaslaného jeho předsedovi Miloši Vystrčilovi. „Jsem přesvědčen, že oba mnou vybraní kandidáti jsou významnými a všeobecně uznávanými autoritami v rámci justice i ve veřejnosti, že splňují všechny odborné i morální požadavky kladené na soudce Ústavního soudu a že jejich jmenování bude nesporným přínosem pro kvalifikované rozhodování v instituci, která se významným způsobem podílí na vývoji našeho právního řádu a dbá na ochranu jeho ústavnosti,“ napsal prezident.

„K návrhu pana prezidenta na soudce Ústavního soudu lze říci jediné: jedná se o jména z právnické ‚první ligy‘. Senát asi nečeká složité rozhodování…,“ reagoval ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. na nominaci Daniely Zemanové a Josefa Baxy na ústavní soudce. Nominanty ocenil také předseda senátního Výboru pro lidská práva Jiří Růžička, jehož výbor bude spolu s Ústavně-právním výborem kandidáty předjednávat.

Jiří Růžička tak potvrdil dohodu Pavla se senátory z konce března, podle níž prezident hodlá návrhy adeptů na ústavní soudce vždy předem probrat s představiteli horní komory. „Pokud by ke kterémukoli z navržených jmen byly nějaké zásadní výhrady, tak jsem připraven nejenom já, ale i s konzultačním týmem se nad těmi výhradami zamyslet a pokusíme se dojít k nějakému kompromisnímu stanovisku,“ řekl tehdy Petr Pavel.

S Josefem Baxou i Danielou Zemanovou jednal prezident Pavel minulý týden, na posty ústavních soudců je doporučil jeho konzultační panel. Na Ústavním soudu letos končí mandát sedmi soudcům, prvním třem na počátku května.

Josef Baxa a Daniela Zemanová zřejmě nahradí dva z trojice ústavních soudců, jimiž jsou Milada Tomková, Jaroslav Fenyk a Jan Filip, jejichž mandát skončí k 3. květnu.

„Nominaci považuji za velkou čest, beru to jako ocenění své dosavadní práce,“ řekl Josef Baxa. Doplnil, že je připraven podrobit se proceduře v Senátu. Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu na deset let.

Prezident Pavel chce o postupu jednání pravidelně informovat Miloše Vystrčila. Potvrdil, že první tři jména se bude Pražský hrad snažit Senátu předložit tak, aby je mohl schválit na své schůzi 10. května. Další jména budou pokračovat podle toho, jak budou končit další ústavní soudci.

Třiašedesátiletý doktor Baxa soudí u NSS, jedenapadesátiletá Mgr. Zemanová aktuálně působí jako místopředsedkyně ústeckého krajského soudu pro pobočku v Liberci, předtím pracovala u Městského soudu v Praze, ještě dříve u NSS.

Josef Baxa soudí od roku 1984. Podílel se na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti a byl jím až do roku 2002 – pracoval postupně pro Otakara Motejla, Jaroslava Bureše a Pavla Rychetského. Účastnil se příprav a prosazení velké novely trestního řádu i tvorby nového rámce správního soudnictví. V lednu 2003 ho tehdejší prezident Václav Havel jmenoval předsedou nově vzniklého Nejvyššího správního soudu. Tím byl do září roku 2018. Ve veřejných vystoupeních se zaměřuje na kritickou analýzu fungování soudnictví a jeho možné reformy. O Josefu Baxovi se spekuluje jako o možném adeptovi na předsedu Ústavního soudu. Místo se uvolní v srpnu.

Daniela Zemanová je soudkyní od roku 2001. V čele Soudcovské unie stála v letech 2014 až 2020. Zaměřovala se zejména na oblast přípravy a výběru soudců, na podmínky působení a výběru funkcionářů a na problematiku státní správy soudů. Od Jednoty českých právníků získala medaili za přínos justici. Profesně se zaměřuje mimo jiné na péči o nezletilé a ochranu nezletilých dětí v soudním řízení. Dlouhodobě se věnuje otázkám soudcovské etiky.

Funkční období skončí letos i dalším ústavním soudcům – konkrétně 4. června Vladimíru Sládečkovi, 6. srpna předsedovi soudu Pavlu Rychetskému, o den později Ludvíku Davidovi a 26. listopadu Radovanu Suchánkovi.

Při výběru dalších nominantů na tato místa chce prezident Pavel vycházet z návrhů více než 20 oslovených právnických institucí. Navržená jména bude posuzovat sedmičlenný konzultační panel v čele s ústavním právníkem Janem Kyselou. Mezi zaslanými návrhy jsou například dlouholetý místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala, místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremr, místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu Barbara Pořízková nebo předseda Soudcovské unie Libor Vávra.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Tomáš Fongus/hrad.cz

Go to TOP