Mezinárodní seminář k insolvenčnímu právu v Praze sklidil velký úspěch

Dne 23. března 2023 se za finanční podpory Evropské unie uskutečnil ve Školicím a vzdělávacím centru ČAK v Myslíkově ulici celodenní mezinárodní seminář „EU nástroje v insolvenčním právu“ spolupořádaný Českou advokátní komorou a Nadací evropských advokátů (ELF). Seminář probíhal v angličtině a zúčastnilo se jej více než 40 účastníků ze sedmi různých zemí Evropské unie.

 

Akci oficiálně zahájila a za ČAK účastníky přivítala JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., vedoucí Odboru mezinárodních vztahů ČAK, která představila i aktivity Nadace ELF. Komora spolupracuje s Nadací ELF již od jejího vzniku v roce 2014, od té doby zrealizovaly mnoho společných projektů a vzdělávacích akcí, které vždy mají u českých advokátů velký úspěch.

Předmětný insolvenční seminář je součástí evropského projektu CiviLaw, který má dva pilíře s cílem vyškolit evropské advokáty jednak v oblasti insolvenčního práva a dále v oblasti rodinného práva. Čeští advokáti tak mají již po dobu jednoho a půl roku možnost se účastnit těchto seminářů buď přímo v ČR nebo v zahraničí. Partnerskými organizacemi jsou advokátní komory z Itálie, Španělska, Katalánska, Kypru, Rumunska, Polska a Řecka – účastníkům se tak nabízí velmi zajímavé destinace. Vyškoleno bylo již více než 500 evropských advokátů.

CiviLaw však není jediný projekt, na kterém ČAK s Nadací ELF spolupracuje. V září loňského roku byl zahájen projekt Tradata 2, zaměřený na vzdělávání v problematice GDPR. Ze strany českých advokátů byl o zahraniční semináře velký zájem a kapacita byla již naplněna.

Pravděpodobně nejpopulárnějším projektem však po mnoho let zůstává Lawyerex 2 – dvoutýdenní výměnné stáže mladých advokátů. Nové kolo přihlášek bude spuštěno v květnu prostřednictvím Advokátního deníku, Newsů a webových stránek ČAK.

 

Po úvodní prezentaci o spolupráci ČAK a ELF vystoupil jako první řečník advokát Mgr. Petr Kuhn s přednáškou na téma „Příslušnost soudů v insolvenčním řízení a rozhodné právo“.

Následovala přednáška advokáta Mgr. Bc. Jakuba Šípa, MBA, na téma „Smlouvy a práva v insolvenčním řízení a ochrana třetích stran“.

Mezi řečníky byli i účastníci ze zahraničí – jako další tak přednesla svůj příspěvek paní Roxana Catea, advokátka z Rumunska, která účastníkům akce přiblížila problematiku „Uznávání insolvenčního řízení“.

Po společném obědě, jehož cílem byl i networking, zahájil odpolední blok přednášek JUDr. Jiří Voda, LL.M., advokát a insolvenční správce, a to na téma „Vedlejší insolvenční řízení“.

S příspěvkem „Problematika ochrany osobních údajů z pohledu insolvenčního práva“ poté vystoupil JUDr. Jan Onheiser, advokát.

Posledním českým přednášejícím byl advokát JUDr. Adam Sigmund, který se zaměřil na problematiku „Rámce preventivní restrukturalizace, oddlužení a zákaz činnosti“.

Celodenní vzdělávací akci zakončil advokát ze Španělska Jon Armendariz Roman, a to s příspěvkem na téma „Práva, povinnosti, odpovědnost a komunikace“.

 

Seminář se setkal s velkým pozitivním ohlasem, a to jak ze strany účastníků, tak i ze strany Nadace ELF. Jak uvedl insolvenční správce a advokát Jiří Voda, akce byla „výbornou platformou pro předání zkušeností z evropského insolvenčního práva“. „Byla to vynikající příležitost konzultovat transpozici preventivní restrukturalizace s kolegy z Itálie, Španělska, Řecka, či Rumunska…,zhodnotil seminář Adam Sigmund. Pro Jakuba Šípa byl seminář jedinečnou možností setkat se s kolegy z ostatních zemí“. „Těším se na seznámení s dalšími kolegy v rámci pokračování seriálu přednášek v Monze,dodal Jakub Šíp.

 

Mezinárodní seminář EU nástroje v insolvenčním právu“ se tak zařadil mezi ostatní úspěšné společné akce ČAK a ELF.

 

JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D., vedoucí Odboru mezinárodních vztahů ČAK
Foto: archiv autorky

Go to TOP