Limity svobody projevu advokátů

Advokáti mají stejnou svobodu projevu a ve stejném rozsahu, jako ostatní lidé. Neexistuje jediný důvod, proč požadovat, aby advokáti rezignovali na vyjadřováních svých osobních názorů. Bylo by velmi zarážející, pokud by advokáti silné názory na společnost, politiku a správu veřejných věcí neměli. Není ani překvapivé, že jsou to často názory velmi kritické, kontroverzní a nekonformní.

 

Od advokátů nelze očekávat uniformitu názorů a je dokonce záhodno, pokud vyjadřují nesouhlas s různými patologickými společenskými jevy. Vyjádření takového nesouhlasu může být pozitivním počinem, protože umožňuje diskusi o tématech, která byla tabu.

Vzhledem ke svému postavení však mají advokáti zvláštní odpovědnost ve vztahu ke společnosti.

Advokáti sice tvoří přibližně jedno promile české populace, přesto je jejich vliv významný a důležitý. Jejich úkolem je vést spoluobčany složitým systémem zákonů, vyhlášek a nařízení a být spojnicí mezi světem práva a společností. Jsou jedni z důležitých strážců právního státu, a právě na nich do značné míry závisí, zda budou mít občané důvěru v právní stát.

Pokud veřejnost nemá důvěru v právní systém, jsou ohroženy samotné základy demokracie. Pokud se většina občanů domnívá, že služby advokátů jsou nedostupné nebo předražené, práva a zájmy občanů a organizací nejsou dostatečně chráněny, je tím ohrožena podstata našeho státního zřízení.

Úlohou advokáta není jen být odborníkem ve svém oboru, ale spočívá i ve schopnosti moudře radit a efektivně vést své klienty, ale vlastně i celé své okolí.

Výkon advokacie je výsadou, se kterou se pojí povinnosti. Advokát není jen zástupcem klientů, ale i důležitým činitelem celého právního systému a občanem, který má zvláštní odpovědnost za kvalitu právního státu. Advokáti jako strážci práva hrají zásadní roli při udržování integrity společnosti.

Problémem není, pokud má advokát neortodoxní osobní názory. Problémem může být to, jak mají být tyto názory vyjádřeny.

I kdyby měl advokát názory jakékoli, nikdy nemůže vyjadřovat stanoviska, která by podkopávala hodnoty, na kterých je vystavěna Česká republika a naše společnost, jako jsou demokracie, svoboda, lidská práva a úcta k právnímu státu.

Advokát může v dobré víře debatovat o kontroverzních věcech, ale pokud používá metody a způsoby, které jsou vulgární či vyvolávají pobouření, snižuje tím respekt veřejnosti k advokátnímu stavu. Vzhledem ke své zvláštní odpovědnosti musí advokáti zvolit méně provokativní a sebestředné metody započetí a vedení diskuse o důležitých tématech.

Advokáti mají povinnost sloužit společnosti jako příklad také tím, že užívají korektní metody při zdůvodňování svého názoru. A to platí i pro část dne, kdy se zrovna výkonu advokacie nevěnují. Protože každý advokát je advokátem 24 hodin denně.

Advokáti by měli být jedněmi z nejlepších ze všech právních profesí a byla by velká škoda omezit jejich příspěvek k rozvoji společnosti. Od advokátů ale očekáváme, že budou klidní, uměření, moudří a uvážliví.

Pokud tedy advokát vyhrožuje a vyzývá k porušování zákonů nebo k likvidaci demokraticky ustavených orgánů, šíří nesmysly a lži, eufemisticky označované jako dezinformace, a používá obdobné marketingové metody jako prodejci ionizované vody, která zaručeně vyléčí jakékoli onkologické onemocnění, zcela jistě se minul profesí.

 

Autor doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D., působí jako advokát v Praze
Foto: archiv autora

Go to TOP