O přístupu ke spravedlnosti jednali v Bruselu ministři spravedlnosti EU

V pátek 10. března zasedala v Bruselu justiční část Rady ministrů EU pro spravedlnost a vnitro. Delegaci Ministerstva spravedlnosti vedl náměstek ministra Mgr. Karel Dvořák.

 

Jednání bylo zahájeno debatou o reakci na zločiny spáchané v souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajině. Následně ministři sdíleli své zkušenosti s překonáváním překážek, které brání ve členských státech účinnému přístupu ke spravedlnosti. „Za jednu z klíčových otázek přístupu ke spravedlnosti považujeme adekvátní specializované justiční vzdělávání, které je nezbytné zejména pro zvýšení dostupnosti soudů pro osoby se specifickými potřebami, zajištění řízení vstřícného k dětem, poskytnutí odpovídající podpory obětem trestných činů a dalším zranitelným skupinám. Za reálnou překážku v přístupu ke spravedlnosti však můžeme považovat i nedostatek zdrojů, a to personálních i finančních,“  uvedl Karel Dvořák.

Rada dále projednala zprávy o pokroku ohledně vyjednávání směrnice o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření EU a směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku. Na podnět Belgie a švédského předsednictví byla na program zasedání zařazena výměna zkušeností s bojem proti organizovanému zločinu spojeného s drogami.

Odpolední část jednání pak byla kromě jiného věnována aplikaci Listiny základních práv EU či boji proti rasismu a antisemitismu. „Česká republika zahájila proces přípravy národní strategie boje proti antisemitismu. Podobně jako strategie EU se i my zaměřujeme na tři hlavní priority: bezpečnost a vzdělávání Židů a podporu jejich života,“ dodal náměstek Karel Dvořák.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv MSp

 

Go to TOP