Pražské konference k whistleblowingu se účastní i řada zahraničních hostů

Dnes, tedy 18. ledna 2023, začala dvoudenní konference „Zintenzivnění boje proti korupci: whistleblowing“, která se za účasti mezinárodních řečníků koná v hotelu Hermitage Prague. Jak napovídá sám název, tématem konference, kterou zorganizovalo Ministerstvo spravedlnosti, je whistleblowing, tedy oznamování podezření na protiprávní jednání a ochrana oznamovatelů.

 

Již ve svém úvodním slovu zmínil vrchní ředitel sekce koordinace tvorby právních předpisů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti Mgr. Michal Franěk, že „oznamovatelé jsou těmi, kteří se většinou jako první setkávají s podezřelým a potenciálně nezákonným jednáním na svém pracovišti a při výkonu svých pracovních činností. Dobře znají prostředí, a proto poskytují orgánům činným v trestním řízení neocenitelné informace a souvislosti“.  Pro účely trestního řízení jsou oznamovatelé schopni zajistit zásadní důkazy, které by jinak mohly být ztraceny. Oznamovatelé zároveň ale často čelí hrozbám, obávají se odvetných opatření, které mohou přímo či nepřímo postihnout i jejich rodiny nebo osoby, které jim pomáhají. „V této souvislosti má zavedení vyvážené a účinné ochrany oznamovatelů zásadní význam,“ zdůraznil vrchní ředitel Franěk.

Konference se – vedle řečníků a účastníků za státní správu, akademickou sféru, neziskový sektor a soukromý sektor z České republiky – aktivně účastní i hosté-řečníci ze Slovenska, Francie, Nizozemska, Spojeného království, Moldávie a Chorvatska.

 

Za poměrně krátkou dobu se jedná již o druhou obdobně zaměřenou mezinárodní konferenci – tou první byla ve dnech 26. a 27. října 2022 v Praze (v rámci českého předsednictví Radě Evropské unie) konference pro národní experty z jednotlivých členských zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, která zaznamenala ze strany účastníků velmi pozitivní ohlasy.

Ministerstvo spravedlnosti, které je organizátorem konference „Zintenzivnění boje proti korupci: whistleblowing“, je v této oblasti průběžně velmi aktivní. Nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů a návrh souvisejícího změnového zákona, které byly připraveny Ministerstvem spravedlnosti, vycházejí z původních návrhů projednávaných v předchozím volebním období. Návrhy byly upraveny na základě shody dosažené v současné vládní koalici a nadále oznamovatelům poskytují v některých ohledech zvýšenou ochranu oproti evropské směrnici a umožňují tak např. oznamovat nejenom jednání porušující právo EU, ale také všechny trestné činy. Návrhy byly vládou schváleny 23. listopadu 2022 a jejich první čtení v Poslanecké sněmovně proběhlo v minulém týdnu, konkrétně 12. ledna 2023. Přijetí zákonů je také předpokládáno v rámci reformy „Ochrana oznamovatelů korupce“, která je zahrnuta v komponentě č. 4.3 protikorupční reformy Národního plánu obnovy ČR, financovaného z rozpočtu EU.

 

Uskutečnění konference je jednou z důležitých aktivit projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“, který je v rámci programu „Řádná správa“ podporován z Fondů EHP na léta 2014 až 2022. Finanční podpora z Fondů EHP umožňuje všem zúčastněným, aby se v rámci projektu řešeným tématům věnovali více do hloubky. Jednotlivé výstupy projektu tak přispívají k lepšímu porozumění problematice, pomáhají zavádět účinná opatření a zároveň o problematice rozšiřovat povědomí navenek.

Projektovými partnery Ministerstva spravedlnosti jsou Nejvyšší státní zastupitelství a Justiční akademie.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra
Foto: MSp

Go to TOP