Petr Konůpka se stal novým vládním zmocněncem pro zastupování před ESLP

Novým zmocněncem pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva je Mgr. Petr Konůpka, který již od roku 2013 vykonává funkci zástupce v Kanceláři vládního zmocněnce a mimo jiné působil v senátu Mezinárodního trestního soudu pro Rwandu.

 

Dne 1. listopadu 2022 složil JUDr. Vít Alexander Schorm slib do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny, kterým se ujal funkce zástupce veřejného ochránce práv. Jelikož je tato funkce neslučitelná s jakoukoli činností ve veřejné správě, pozbyl tímto dnem funkce zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva.

Podle Statutu vládního zmocněnce je vládní zmocněnec zaměstnancem Ministerstva spravedlnosti, v jehož rámci řídí Kancelář vládního zmocněnce, která je odborem tohoto ministerstva. Ve výběrovém řízení na pozici ředitele kanceláře vládního zmocněnce uspěl Mgr. Petr Konůpka, který byl od 1. ledna 2023 jmenován ředitelem Kanceláře vládního zmocněnce.

 

Mgr. Petr Konůpka

Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

V roce 2006 získal titul Master en droit v oboru mezinárodní právo lidských práv na Université Panthéon-Assas Paris 2.

Působil v senátu Mezinárodního trestního soudu pro Rwandu, OSN.

Pracuje v kanceláři vládního zmocněnce, kde od roku 2013 vykonává funkci zástupce vládního zmocněnce.

O Evropské úmluvě o lidských právech a judikatuře Evropského soudu pro lidská práva publikuje v odborných periodicích a přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, pro Justiční akademii a Radu Evropy.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: archiv MSp

Go to TOP