Postavení advokátů v Cochemském modelu nastíní seminář OS Litoměřice

Okresní soud v Litoměřicích ve spolupráci s Justiční akademií pořádá seminář na téma Interdisciplinární spolupráce v oblasti rodinného práva soukromého. Obsahem semináře bude nejen seznámení se samotnými myšlenkami Cochemské praxe a základními principy, ale i seznámení s postavením advokátů v systému spolupráce – jaké je jejich místo v samotném procesu, jak se mohou zapojit do edukace rodičů a vedení klientů.

 

Litoměřický soud se rozhodl upravit způsob rozhodování ve věcech péče o nezletilé děti a ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti využívat postupů, které jsou označovány jako Cochemský model či model interdisciplinární spolupráce. Důvodem tohoto rozhodnutí je, aby rodiče nevedli soudní spor o své vlastní děti a aby i v době rozchodu a po něm byli schopni vykonávat svou rodičovskou odpovědnost jako kompetentní rodiče. Princip tohoto modelu tkví v nastavení pravidel spolupráce subjektů, které poskytují rodičům odbornou pomoc, tedy i advokátů.

Lektorkou semináře, který se uskuteční 10. března 2023 od 9 do 12:30 hodin v budově Okresního soudu v Litoměřicích, Na Valech 525, je Markéta Nováková, mentorka a zakladatelka projektu www.cochem.cz. Zájemci o účast na semináři se mohou přihlásit nejpozději do 24. února 2023 Mgr. Haně Mrázové e-mailem: hmrazova@osoud.ltm.justice.cz.

 

Zdroj: OS Litoměřice

Go to TOP