První letošní seminář JČP se bude týkat aktuálních problémů exekučního řízení

Pražské sdružení Jednoty českých právníků si Vás dovoluje upozornit a zároveň pozvat na první ze svých letošních seminářů – Aktuální problémy exekučního řízení po novelách exekučního řádu –, který se uskuteční již 16. ledna 2023 v přednáškovém sále Justiční akademie.

 

Prezenční seminář

Aktuální problémy exekučního řízení po novelách exekučního řádu

Termín: pondělí 16. ledna 2023 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo: seminář pořádaný ve spolupráci s Justiční akademií se bude konat v přednáškovém sále JA, Hybernská 1006/18, Praha 1 – Nové Město, v I. poschodí. Akce bude současně streamována.

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze

 

Seminář bude zaměřen na aktuální problémy spojené s aplikací novel exekučního práva.

Osnova:

 • Zastavení exekuce pro bezvýslednost
 • Milostivé léto
 • Zálohy v exekuci
 • Započítávání na jistinu
 • Definice vymoženého plnění
 • Rozšíření chráněných příjmů
 • Změny v zastavení exekuce srážkami ze mzdy
 • Náhrada nákladů plátce mzdy
 • Úhrada ze zablokovaného účtu na účet exekuce
 • Nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí
 • Změny v mobilární exekuci a zákonný splátkový kalendář
 • Změny v odkladu exekuce
 • Chráněný účet
 • Nezletilý v exekuci
 • Náhradní výživné v exekuci
 • Doručování v exekuci
 • Centrální úřední deska
 • Zpřístupnění exekučního spisu účastníkům řízení a zasílání finančního přehledu
 • Změny v CEE a změny v RZE
 • Záznamy telefonních hovorů
 • Změny v exekuci cizozemských exekučních titulů

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášející.

 

Na seminář je možné se přihlásit pomocí formuláře na webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz, příp. zasláním přihlášky na adresu e-mailovou  jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

Účastnický poplatek: základní 1 800 Kč, snížený 1 200 Kč (je určen pro členy JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty a studenty právnických fakult)

 

Další informace podá koordinátorka akce JUDr. Eva Barešová, tel. 737 270 494, baresova.eva@seznam.cz, případně je naleznete na www.jednotaceskychpravniku.cz.

 

Zdroj: Pražské sdružení JČP
Foto: canva.com

Go to TOP