Přihlaste se na seminář Training of Lawyers on EU Instruments in Family Law

I v roce 2023 se uskuteční mezinárodní seminář na téma Training of Lawyers on EU Instruments in Family Law, a to již 27. ledna 2023 v Barceloně. Pokud Vás tedy rodinné právo v EU zajímá a máte o účast na akci zájem, neváhejte a přihlaste se co nejdříve.

 

Seminář opět pořádá – v rámci EU projektu CIVILAW, jehož je Česká advokátní komora partnerem – Nadace ELF (European Lawyers Foundation) společně s osmi evropskými advokátními komorami. Akce se zúčastní advokáti z Řecka, Rumunska, Španělska, Katalánska, Itálie, Kypru, Polska a České republiky.

Seminář bude zaměřen na problematiku příslušnosti ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti, na mezinárodní únos dětí, uznávání, vykonatelnost a výkon rozhodnutí v rodinných věcech a na majetkové poměry v manželství, nabídne prostor i pro diskusi a sdílení zkušeností.

 

Registrační poplatek ve výši 3 600 korun se hradí České advokátní komoře.
Nadací ELF pak budou účastníkům semináře proplaceny cestovní náklady, a to max. do výše 400 EUR (je třeba doložit originály jízdenek a daňových dokladů/účtenek), a rovněž obdrží příspěvek na ubytování a stravu ve výši 300 EUR (není třeba dokládat).

 

Program naleznete ZDE (jména řečníků budou doplněna).

 

V případě zájmu nebo pro více informací se obracejte na Mgr. Veroniku Slováčkovou, slovackova@cak.cz, Odbor mezinárodních vztahů ČAK. Pro výběr bude rozhodující pořadí doručených přihlášek.

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: canva.com

 

Go to TOP