Nepřehlédněte: na přelomu roku bude probíhat výluka ISDS

Vážené uživatelky a vážení uživatelé datových schránek, dovolujeme si Vás upozornit na dvě důležité aktuality – první z nich se týká mimořádné vícedenní výluky, která je naplánována na přelom roku 2022 a 2023, druhá nového pravidla v automatickém doručování zpráv, jež bude zavedeno od 1. ledna 2023.

 

Mimořádná vícedenní výluka informačního systému datových schránek (ISDS) proběhne v termínu od 31. prosince 2022, 0:00 hod., do 2. ledna 2023, 23:59 hod.

Po tuto dobu nebude možné se do Vaší datové schránky přihlásit, resp. přijímat ani odesílat žádné datové zprávy. 

Výluka má dále vliv na omezení dostupnosti některých služeb Czech POINTu, tzn. po tuto dobu budou zcela nedostupné služby CzechPOINT@home na Portálu veřejné správy (např. Žádost o výpis z Rejstříku trestů do datové schránky, Výpis bodového hodnocení řidiče). Dále na kontaktních místech veřejné správy (na úřadech, pobočkách České pošty, Hospodářské komory, u notářů atd.) v tomto období nebudou dostupné veškeré služby související s datovými schránkami (např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o znepřístupnění datové schránky) a dále služba autorizované konverze s možností zaslání do datové schránky. V době odstávky rovněž nebude možné uveřejnit žádné dokumenty v Registru smluv a na Portálu veřejné správy. Stejně tak nebude možné činit podání prostřednictvím formulářů, které pro ověření totožnosti žadatele využívají přihlašovací údaje do datové schránky uživatele (Finanční správa, Česká správa sociálního zabezpečení apod.)

Výluka je nezbytná pro obnovu technologické infrastruktury a související migraci dat. Za případné komplikace spojené s dočasným a mimořádným omezením provozu datových schránek se tímto omlouváme.

Podání, které je nutné učinit v průběhu výluky, můžete učinit emailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem odeslaným na elektronickou podatelnu příslušného úřadu, případně přímo v prostředí portálu úřadu, pokud takový existuje a nabízí přihlášení Identitou občana.

 

Od 1. ledna 2023 se nebude o sobotách, nedělích a svátcích doručovat!

Na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bude v datovkách od 1. ledna 2023 zavedeno pravidlo, že v sobotu, neděli ani ve státní svátek nedojde k automatickému doručení datových zpráv, které si dosud jejich adresát neotevřel.

Stávající praxe označuje jako doručené zprávy uplynutím lhůty 240 hodin (= 10 dnů v technickém smyslu slova) od dodání zprávy, bez ohledu na to, zda uplynutí této lhůty nastalo v pracovní den či nikoli, pokud se adresát zprávy do schránky sám nepřihlásil dříve. Nová úprava posune okamžik doručení na následující pracovní den a to dokonce tak, že zpráva bude označena za doručenou až po konci lhůty, tzn. v praxi začátkem dalšího dne. Toto nově upravené pravidlo je pro adresáty příznivější, protože právní účinky plynoucí z doručení datové zprávy nezačnou běžet v nepracovní dny.

V podrobném znění dojde ke změně textu události EV2 v doručence datové zprávy takto:

Stávající znění EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17, odst. 4, zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

Nové znění EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17, odst. 4, zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Připadl-li 10. den na sobotu, neděli nebo svátek, nastalo doručení nejbližší následující pracovní den. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

 

Zdroj: MV/ČP
Foto:  ČP

 

Go to TOP