Na semináři ČAK se advokáti učili, jak správně „právně“ psát

„Je dobré si přiznat jednu věc: my právníci moc neumíme psát, je co zlepšovat, je na čem pracovat… Přitom právě psané slovo je nejčastějším nástrojem naší práce,“ uvedl JUDr. Martin Kopa, Ph.D., soudce Krajského soudu v Brně, svou přednášku Právní psaní – umění přesvědčovat soudce, která se konala ve čtvrtek 15. prosince 2022 v Praze. O tom, že si advokáti jsou vědomi svých nedostatků a že je zvolené téma opravdu velmi zaujalo, svědčila do posledního místa zaplněná aula Školicího a vzdělávacího střediska České advokátní komory v Myslíkově ulici.

 

Dovolte mi, abych vás přivítal na semináři České advokátní komory, věnovanému právnímu psaní. Rád bych poděkoval doktoru Martinu Kopovi z Krajského soudu v Brně, že přijal naše pozvání,“ řekl v úvodu semináře JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., člen představenstva ČAK. „Zaplněná aula je důkazem, že je toto téma pro advokáty velmi důležité. Já osobně jsem si poslechl několik podcastů Martina Kopy a jsem přesvědčen, že dnešní seminář bude zajímavý a že pro vás bude přínosem.“    

Jsem rád, že se vás tu sešlo tolik, znamená to, že si problém – že my právníci moc neumíme psát – uvědomujete a chcete na něm pracovat,“ zahájil svou přednášku JUDr. Martin Kopa. Doufám, že až skončíme, budete mít právnické psaní rádi a budete se řídit principy, o kterých budeme hovořit. Nakonec to bude ku prospěchu nás všech,“ dodal Martin Kopa. Před začátkem své prezentace se ještě zmínil o zajímavé publikaci „Symptoms of bad writing“ Irvinga Youngera, doporučil blog Štěpána Janků o psaní účinných právních textů Právnípsaní.cz i seriál Právnická čeština, který pro Advokátní deník připravila jeho kolegyně-soudkyně, Mgr. Michaela Bejčková z Nejvyššího správního soudu (k seriálu viz níže – pozn. redakce).

V první části programu pak doktor Kopa představil obecné principy právního psaní – zdůraznil význam „srovnání“ myšlenek, výběru správných slov a formulace vět. Zmínil také, jak důležitá je délka podání a první dojem z něj. „Dojem se utváří v prvních 20–30 vteřinách. Ten pak ovlivní vnímání zbytku podání,“ upozornil Martin Kopa. Odkázal na Garyho Provosta a jeho radu týkající se rytmu psaného textu: „Při psaní používejte krátké, střední i dlouhé věty. Vytvářejte „zvuky“, které potěší čtenářovo ucho. Nepište jen slova, pište hudbu.“  

Vzhledem k tomu, že hned v úvodu přednášky vyzval doktor Kopa přítomné k diskusi, byl jeho výklad poměrně často přerušován dotazy. Občas se aulou nesl upřímný smích, především když došlo na příklady z praxe, a to jak z té advokátní, tak soudní.

Po krátké přestávce, během níž účastníci akce povětšinou rozebírali s přednášejícím i ve skupinkách psaní a obecně komunikaci jak písemnou, tak online, se v druhé části odpoledne doktor Kopa věnoval principům přesvědčivého psaní. Vyložil, co by měl obsahovat začátek, střed i konec zprávy/podání, hovořil přitom například o hlavních obecných cílech i „deep issue“ metodě pro úvod písemného podání, podtrhl, jak zásadní je plánování jednotlivých částí textu, ale také „přemostění“ odstavců, jak používat citační odkazy i jakou váhu má shrnutí skutkového stavu, neboť „konec je stejně důležitý jako začátek“.

Na závěr své přednášky pak Martin Kopa advokátkám a advokátům doporučil, aby – pokud je to možné – hodně četli, a to i neprávnické texty. „Čím více budete číst kvalitní texty, tím lépe budete psát. A tím jednodušeji a účinněji přesvědčíte soudce,“ uzavřel svou prezentaci JUDr. Kopa.

 

 

 

Jednotlivé díly miniseriálu Právnická čeština Mgr. Michaely Bejčkové, o kterém se JUDr. Kopa na svém semináři zmínil, naleznete ZDEZDE, ZDEZDEZDE, ZDEZDE.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

 

 

 

 

 

Go to TOP