Významní hosté pokřtili v Karolinu Sborník ze Sjezdu českých právníků

Po úspěšném jarním Sjezdu českých právníků proběhl dne 9. prosince 2022 v pražském Karolinu za účasti vážených hostů napříč všemi právnickými profesemi slavnostní křest Sborníku ze Sjezdu českých právníků obsahující referáty, koreferáty a diskusní příspěvky dokumentující aktuální postoje všech právnických profesí. To vše k tématu Sjezdu „Společenská a profesní odpovědnost právníků a institucionální pojistky jejich nezávislosti“.

Po úvodním slově JUDr. Martina Foukala, předsedy Pražského sdružení Jednoty českých právníků, vystoupil předseda Jednoty a předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, který se zaměřil na otázky hledání spravedlnosti a postavení a úlohu právníků ve společnosti, jakož i otázky spojené s jejich odpovědností za právní stát. Slavnostního křtu se zúčastnila i rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., které bylo ctí, že se jak Sjezd, tak křest uskutečňuje na půdě univerzity.

Duchovní otec myšlenky uspořádání právnických sjezdů, expředseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek, pak vlídně shrnul cestu k obnovení sjezdů a vyzdvihl rovněž důstojné uspořádání prvního obnoveného Sjezdu českých právníků, který se na půdě pražského Karolina uskutečnil 5. května letošního roku. Stejně jako ostatní významní hosté dnešního setkání i on již intenzivně jedná o pokračování a aktuálních tématech, o kterých je třeba diskutovat.

Jeho zapálení pro věc ocenil i další z hostí děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity, advokát a historik JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., který dr. Jirouska označil za biologického otce Sjezdu i Sborníku, které povila Jednota.

Svá slova pak dr. Balík věnoval myšlence, kterak za sto let povede jeho profesní vnuk kurz právnických profesí a bude nasměrovávat své studenty do knihovny pro právě dnes křtěný Sborník jako cenný zdroj vědění.

Na tom se ostatně shodli všichni významní hosté z řad všech právnických profesí, kteří Sborník s tématem „Společenská a profesní odpovědnost právníků a institucionální pojistky jejich nezávislosti“ dnes vyslali do světa.

 

Pokud si chcete připomenout dění tohoto historického dne, reportáž ze Sjezdu českých právníků naleznete ZDE.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP