Ústavně-právní výbor Senátu podpořil zrušení zkoušek advokátů na konverze

Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR jednomyslně doporučil upravit novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů tak, aby z něj od 1. ledna 2023 nevyplývala povinnost advokátů provádět autorizované konverze dokumentů na žádost jen po složení odborné zkoušky Ministerstva vnitra. Novelu mají senátoři schvalovat 14. prosince.

Náměstek ministra vnitra Mgr. Petr Vokáč však upozornil na to, že senátní úpravu by musela posoudit Sněmovna, která by se k tomu mohla s ohledem na legislativní lhůty sejít nejdříve v posledním prosincovém týdnu. Novelu by pak dostal k podpisu prezident, který má podle ústavy na rozhodnutí 15 dnů, tudíž by novela, která má rušit zejména automatické zřizování datových schránek všem občanům, nemusela včas nabýt účinnosti.

 

Výbor navrhl novelu doplnit o ustanovení, podle něhož by proškolení advokátů Ministerstvem vnitra ke konverzi elektronických dokumentů z datových schránek nahradila advokátní zkouška. V opačném případě by podle předsedy výboru Ing. Tomáše Goláně měly soudy od Nového roku odmítat dokumenty advokátů, které by byly převedeny z elektronické do listinné podoby. Podle senátorky a advokátky JUDr. Daniely Kovářové by justice nedoručovala dokumenty do datových schránek advokátů, ale všem účastníkům řízení by je posílala v listinné podobě, což by se státu prodražilo.


Předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M., na Twitteru již 6. prosince  informoval o snaze vedení Komory zvrátit povinnost advokátů, kterou jim ukládá § 30 zákona č. 300/2008 Sb., podle něhož může autorizované konverze od 1. ledna 2023 provádět pouze ten, kdo složil zkoušku Ministerstva vnitra:
„Situaci intenzivně řešíme s Ministerstvem spravedlnosti ČR i vnitrem, aby advokáti mohli provádět konverze i bez požadované zkoušky, která se do zákona dostala zjevně legislativní chybou na základě poslaneckého návrhu, kterého si, bohužel, nikdo nevšiml, protože neprošel připomínkovým řízením. Zároveň jsme požádali předsedu Senátu o schválení pozměňovacího návrhu, který by požadavek na zkoušku pro advokáty zcela zrušil jako obsolentní,” uvedl Robert Němec.


Autor: ČTK a redakce AD

Foto: ČAK

Go to TOP