Novela o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech reaguje na praxi

Převoz člověka podezřelého ze spáchání trestného činu ze zahraničí do České republiky bude muset policie zajistit zřejmě do 48 hodin od chvíle, kdy ho od justičních orgánů cizího státu převezme. Lhůtu, jež by měla zabránit neodůvodněným průtahům při transportu, zakotví vládní novela zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, kterou minulý týden schválil Senát. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

 

Předloha na základě praxe stanoví, že současná lhůta pro dodání obviněného soudu nebo pro podání návrhu na vazební stíhání při zatčení činí až 24 hodin a v případě zadržení až 48 hodin.

„Občanství je jedním ze čtyř pojmových znaků státu, tedy každý stát musí mít občana jako prioritu. Čím dříve je zadržený občan ČR v prostředí tuzemské jurisdikce, tím více je naplňováno poslání naší státnosti. Zbavení osobní svobody v cizím prostředí a s nepředpokládatelnou perspektivou je definicí bezmoci a tragédie, takže pokud klimatická situace a volné letové dráhy dovolí, je třeba občana ČR, jakožto svrchované země, ihned dopravit do mateřské jurisdikce. Nebo jej propustit, neboť po marném uplynutí lhůty je zbavení osobní svobody nelegitimní,“ uvedl k této části novely zákona advokát a člen prezidia Unie obhájců JUDr. Marek Nespala.

Novela dále sjednotí postup pro zjednodušené vydání a zjednodušené předání lidí na základě evropského zatýkacího rozkazu, který se nyní liší podle krajů. Nová úprava vyloučí taková rozhodnutí, která v konečném důsledku není možné přezkoumat, stojí v důvodové zprávě. Předloha také zpřesňuje příslušnost okresních soudů k vyřízení žádosti cizího státu o právní pomoc a reaguje na nové nařízení o Evropské jednotce pro soudní spolupráci (Eurojust). Protože je nařízení přímo použitelné ve všech členských státech Evropské unie, novela vypouští kvůli nadbytečnosti obdobnou úpravu z českého zákona.

Novela obsahuje úpravu proti takzvaným inzertním podvodům, při nichž lidé převážně z bývalých zemí Sovětského svazu zneužívají bankovní účty, které založily najaté osoby v České republice. Sněmovna do zákona vložila i soudní potvrzování těch evropských vyšetřovacích příkazů, na jejichž základě má být proveden v jiném státu při právní pomoci odposlech či domovní prohlídka.

O výši odměny znalce a tlumočníka v řízení před soudem bude podle další přijaté úpravy opět rozhodovat výhradně předseda senátu nebo samosoudce. Obětem trestných činů spojených se sexuálním vykořisťováním nebo zásahem do lidské důstojnosti bude možné klást otázky pouze prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Sněmovna v novele zvýšila podíl peněz probační a mediační služby z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení.

Další změny zákona vycházejí z problémů z praxe. Vesměs jde o zpřesnění některých ustanovení tak, aby byl jejich výklad jednoznačný. Patří k nim způsob hrazení nákladů mezinárodní justiční spolupráce a povinnost opatřit nebo předložit překlad písemností. Předloha také řeší například možnost pozastavení nakládání s propadlým nebo zabraným majetkem v případě přezkumu rozhodnutí, podle něhož tento majetek připadl státu.

Redakce AD; ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP