Senát schválil sankční zákon, ke zrušení EET se ještě sejde za dva týdny

Senát podle očekávání schválil zákon o národních sankcích proti zahraničním společnostem a cizincům, kteří se dopustí závažných protiprávních jednání. Stát jim bude moci například zabránit ve vstupu nebo v pobytu na svém území nebo zmrazit majetek. Norma, která souvisí s ruskou agresí proti Ukrajině, umožní zavést restrikce také proti organizacím a režimům, jež porušují lidská práva nebo používají teroristické metody a kybernetické útoky.

 

O zařazení na sankční seznam bude podle předlohy rozhodovat vláda na návrh ministerstva zahraničí. Ke stejnému ministerstvu mají směřovat námitky proti zařazení, rozhodovat o nich bude opět kabinet. Lidé na sankčním seznamu se budou moci bránit i prostřednictvím soudu, jímž bude prvoinstančně Městský soud v Praze. Zákon umožní využívat i jiné postihy než ty, které jsou uvedeny na sankčním seznamu EU.

Senátoři schválili i novelu zákona o civilním letectví v podobě přijaté Sněmovnou. Pravidla pro používání bezpilotních letadel se zpřísní podle předpisů EU. Jejich piloti budou potřebovat osvědčení, které by měli získat po absolvování výuky a zkoušek. Regulace se bude týkat hlavně provozovatelů dronů. Porušení pravidel pro užívání dronů bude možné trestat ve správním řízení.

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou také schválil Senát, počítá s tím, že občané i firmy si budou moci při pořízení nového auta rezervovat předem na úřadech registrační značky. V budoucnu také skončí existence takzvaných velkých technických průkazů, které nahradí rozšíření osvědčení o registraci vozidla.

Dalším Senátem schváleným zákonem je novela zákona zavádějící informační povinnost uživatelům bytů o spotřebě tepla a teplé vody z dálkových odečtů měřičů a indikátorů aspoň jednou měsíčně. Novinka vychází z předpisů EU a uživatelé bytů by tyto údaje měli dostávat od ledna 2024.

Ke zrušení elektronické evidence tržeb se Senát sejde 14. prosince na svém pravděpodobně posledním letošním zasedání. Projednávat bude také vznik Digitální a informační agentury.


Od příštího roku by měl Senát nově zasedat zpravidla každou třetí středu. Zavedení pravidelnosti zasedání by nemělo být definitivní s ohledem na případnou potřebu schválit některé zákony i mimo stanovený harmonogram.


Zdroj: ČTK; senat.cz

Foto: senat.cz

Go to TOP