Pomozte ERA zefektivnit vzdělávání trestních advokátů, stačí na to 10 minut!

Akademie evropského práva (ERA) připravila průzkum, který je zaměřený na vzdělávací potřeby trestních právníků v oblasti evropského práva, a v této souvislosti žádá o spolupráci i české advokátky a advokáty, aby tyto potřeby pomohli Akademii blíže specifikovat.

Aby se podařilo vytvořit nabídku školení opravdu nejvyšší kvality a na míru i pro advokáty a další právnické profese, vytvořila ERA krátký anonymní průzkum dostupný v deseti jazycích (i v češtině). Otázky jsou zčásti zaměřené na sebehodnocení obecných znalostí respondenta o evropské trestní justici (směrnice, judikatura, konkrétní oblasti práva) a zčásti na individuální preference jak z věcného, tak metodologického hlediska.

Organizátoři vzdělávacích akcí ERA apelují, aby průzkum vyplnilo co nejvíce praktikujících advokátů i advokátních koncipientů, aby získali reprezentativní výsledky z České republiky a tím mohli zlepšit kvalitu a atraktivitu svých vzdělávacích programů. Anketa bude uzavřena 31. prosince 2022 a následně budou zveřejněny jak celkové výsledky, tak konkrétní výsledky České republiky. Česká advokátní komora by měla na tomto projektu také participovat, vzdělávací akce by se pak měly konat v letech 2024 a 2025.

Vyplnění průzkumu vzdělávacích potřeb netrvá déle než 10 minut!

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: era.int

Go to TOP