PF UK zve na další diskusi odborníků, tentokrát o subjektech trestního řízení

Již od 20. října t. r. pořádá Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pod záštitou děkana prof. JUDr. Radima Boháče, Ph.D., Rekodifikační čtvrtky sérii pravidelných diskusních setkání s předními odborníky z akademické obce i aplikační praxe nad konečným zněním dlouho připravovaného nového trestního řádu. V pořadí třetí setkání se koná dnes, tedy ve čtvrtek 1. prosince 2022 od 17 hodin, diskutovat se bude na téma Subjekty trestního řízení (obviněný, obhájce, poškozený, zmocněnec, soudy, státní zástupce). 

Rekodifikační čtvrtky aneb Nad návrhem nového trestního řádu (online – živé vysílání) – 1. 12. 2022 | epravo.cz

 

Rekodifikační čtvrtky aneb Nad návrhem nového trestního řádu

1. prosince 2022 od 17 do 19 hodin

budova Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, Praha 1

Téma
Subjekty trestního řízení (obviněný, obhájce, poškozený, zmocněnec, soudy, státní zástupce)

Referující
doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D., JUDr. Libor Vávra, JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

 

Akci můžete sledovat i online ZDE

 

Cílem projektu je jednak upozornit širší odbornou veřejnost zabývající se trestním právem procesním na tento návrh nového trestního řádu a jednak rozvinout diskusi nad zvolenými řešeními na akademické půdě, zabývat se přitom jak koncepcí, na níž je text paragrafovaného znění zamýšleného nového trestního řádu založen, tak i řešeními během legislativních prací zvažovanými a nakonec opuštěnými (jako je například otázka zavedení formálního důkazního břemene státního zástupce, soukromé a subsidiární žaloby apod.). Současně chtějí pořadatelé upozornit na případné interpretační problémy některých navrhovaných ustanovení.

 

 

Redakce AD
Foto: redakce A

Go to TOP