Ministr spravedlnosti a nejvyšší žalobce jednali s premiérem i o platech v justici

O platech v justici či novele zákona o státním zastupitelství jednal premiér prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., s ministrem spravedlnosti JUDr. Pavlem Blažkem, Ph.D., a nejvyšším státním zástupcem JUDr. Igorem Střížem. Mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Mgr. Petr Malý uvedl, že Igor Stříž premiéra i ministra spravedlnosti seznámil se svým názorem na sporná ustanovení zákona.

 

„S ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem a nejvyšším státním zástupcem Igorem Střížem jsme se shodli, že srovnatelné administrativní pozice na soudech a státních zastupitelstvích by měly být srovnatelně ohodnoceny,“ uvedl premiér Fiala. I mluvčí NSZ Malý uvedl, že se účastníci jednání shodli na tom, že není důvod, aby se platy na srovnatelných pozicích na státních zastupitelstvích a u soudů lišily.

Předsedové soudů v říjnovém prohlášení varovali před tím, že česká justice je kvůli nízkým a nedůstojným platům pro pracovníky soudů, tedy například pro zapisovatele či zaměstnance IT, před kolapsem. Zkritizovali vládu za to, že v rozporu s programovým prohlášením odmítla platy justičních zaměstnanců dostatečně zvýšit.

Ministr financí Ing. Zbyněk Stanjura následně soudcům přislíbil, že nejpozději v roce 2025 budou v rozpočtu Ministerstva spravedlnosti peníze na to, aby zaměstnanci justice dosáhli na průměrný plat ve veřejné sféře.

Jednání se vedlo i o detailech připravované novely zákona o státním zastupitelství, který podle úřadu vlády prošel připomínkovým řízením. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje v novele omezit funkční období nejvyššího státního zástupce na sedm let. Zpřesnění podmínek pro odvolání šéfa žalobců vládou ale návrh v rozporu s vládním programovým prohlášením neobsahuje. Nejvyššího státního zástupce může nyní vláda odvolat na návrh ministra spravedlnosti bez udání důvodu.

Mluvčí NSZ Malý v tiskové zprávě bez dalších podrobností uvedl, že nejvyšší státní zástupce seznámil vládní činitele se svým názorem na některá sporná ustanovení zákona a zejména na otázku podmínek pro jmenování a odvolávání nejvyššího žalobce.

Novelu už dříve kritizovaly některé organizace. Rekonstrukce státu například uvedla, že i přes pozitivní prvky novela neobsahuje klíčovou věc, a to právě zrušení možnosti vlády odvolat nejvyššího státního zástupce bez udání důvodů. Zákon by měl podle platformy zavést odvolatelnost žalobce pouze na základě kárného řízení kárným soudem.

To, že novela neposiluje postavení nejvyššího státního zástupce z hlediska způsobu jeho odvolávání z funkce, zkritizovala i Unie státních zástupců. Výhrady má unie i k navrženému sedmiletému funkčnímu období. Spolek však ocenil, že složení komisí u výběrových řízení na vedoucí státní zástupce má z větší části určovat státní zastupitelství, nikoliv ministerstvo.


Zdroj: ČTK
Foto: Úřad vlády ČR

Go to TOP