Za dva předvánoční semináře ČAK si lze připsat poslední kredity roku 2022

Česká advokátní komora anoncuje volná místa na svých adventních seminářích. Nejbližší akce, která se koná již příští úterý, 29. listopadu, je prezenční, ve školících prostorách ČAK v Myslíkově ulici v Praze 2. Prosincové praktické téma z rozhodovací praxe NS je online, takže vychází vstříc zejména mimopražským advokátům, kterým ušetří čas i náklady na cestu na prezenční akci. Za co tedy mohou advokáti posbírat své poslední letošní kredity do dalšího vzdělávání advokátů?

 

Praktické otázky rozhodčího řízení

Termín konání: úterý 29. listopadu 2022, od 09,00 do 13,00 hodin
Místo konání: Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, kinosál v přízemí
Lektor: JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D., advokát se specializací na mezinárodní právo soukromé, rozhodčí řízení a právo EU

Seminář je určen všem, kteří nejsou odborníky na rozhodčí řízení a mají zájem dozvědět se praktické tipy, proč a jak tento způsob řešení sporů používat. Dozvíte se, jaké jsou hlavní výhody rozhodčího řízení oproti klasickému soudnímu procesu, na co si dát pozor, pro jaké spory se arbitráž hodí a jakými procesními kroky maximalizovat naději na úspěch. Konkrétně se budeme věnovat například otázce, jak správně vybrat rozhodce, – jak by měla vypadat písemná podání, – práci s důkazy, – strategii ústního jednání, – co mají a nemají členové rozhodčích senátů zpravidla rádi apod.

Seminář klade důraz na praktické rady vycházející ze zkušeností přednášejícího, který rád zodpoví všechny případné dotazy.

Uzávěrka přihlášek: pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).


Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi NS ČR

Termín semináře: čtvrtek 8. prosince 2022, od 09,00 do 16,00 hodin
Forma semináře: online – aplikace Cisco Webex
Lektor:  Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce NS ČR

Seminář bude zaměřen na praktická téma, k němuž již existuje bohatá rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. Témat bude vysvětlena podrobně na základě konkrétních rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky a praktických příkladech tak, aby byl účastníkům semináře zřejmě praktický význam těchto soudních rozhodnutí a jejich použitelnost

 Nezbytná cesta:

  • přechodná ustanovení
  • změny v právní úpravě
  • předpoklady povolení nezbytné cesty
  • soudní rozhodnutí o povolení nezbytné cesty
  • překážky povolení nezbytné cesty
  • praktické otázky spojené s nezbytnou cestou (tzv. vícečetnost pozemků, informační (sdělovací) činnost soudu)
  • finanční nároky spojené s povolením nezbytné cesty
  • rozhodování o náhradě nákladů řízení v řízení

Během online semináře je možné formou chatu klást přednášejícím dotazy.

Uzávěrka přihlášek: 5. prosince 2022, pokud jsou ještě volná místa, lze se ještě přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

Na všechny semináře je možné se hlásit standardně také na stránkách vzdělávacích akcí ČAK, kde jsou k dispozici podrobnější informace nejen k těmto seminářům, ale i dalším, které jsou Odborem výchovy a vzdělávání připravovány.


Redakce AD
Foto: canva.com

 

Go to TOP