MSp odeslalo do připomínkového řízení návrh insolvenčního zákona

Ministerstvo spravedlnosti odeslalo v pátek 4. listopadu 2022 do mezirezortního připomínkového řízení návrh insolvenčního zákona. Novela zajistí, že v případě úpadku se fyzické osoby budou moci rychleji dostat z dluhové pasti, vrátit se do legální sféry ekonomiky a znovu se zapojit do běžného společenského a hospodářského života.

 

V souladu s Programovým prohlášením vlády odeslalo Ministerstvo spravedlnosti návrh, kterým se mění zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). „Návrh textu zákona byl opakovaně projednán s předsedy koaličních poslaneckých klubů a konzultován se zástupci odborné veřejnosti, zejm. insolvenčními soudci, insolvenčními správci, zástupci věřitelů a také a také neziskovým sektorem zastoupeným Člověkem v tísni,“ uvedl ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

V rámci projednávání návrhů s předsedy koaličních poslaneckých klubů se nepodařilo najít shodu u otázky tzv. vyvratitelné domněnky k osvědčení maximálního úsilí dlužníka, proto návrh ministerstvo v souladu s legislativními pravidly vlády předložilo ve variantním řešení. První varianta zachovává domněnku 30% míry uspokojení nezajištěných věřitelů, zatímco druhá varianta staví na individuální míře uspokojení nezajištěných věřitelů určené pro každého jednotlivého dlužníka zvlášť.

Celý text návrhu zákona, důvodová zpráva a platné znění zákona s vyznačením navrhovaných změn v podobě odeslané do meziresortního připomínkového řízení je ke zhlédnutí pod těmito odkazy:

  1. Návrh zákona
  2. Důvodová zpráva
  3. Platná znění s vyznačením navrhovaných změn

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

Go to TOP