SAK upozornila na ohrožení práv klientů na důvěrnou komunikaci

Slovenská advokátní komora (SAK) v poslední době zaznamenala další případ podezření na vážné ohrožení práv klientů na důvěrnou komunikaci

Slovenská advokátní komora (SAK) v poslední době zaznamenala další případ podezření na vážné ohrožení práv klientů na důvěrnou komunikaci s advokátem. Došlo k němu při policejní prohlídce prostor advokátní kanceláře v Bratislavě, při níž policie – podle informací SAK – zabavila elektroniku a další nosiče s údaji mnoha klientů, kteří nemají s prošetřovanou věcí nic společného.

 

K dalšímu ohrožení práv došlo nedávno při prohlídce jiné bratislavské kanceláře. „Zároveň jsme byli svědky nelegálního šíření údajných e-mailů z komunikace mezi klientem a advokátkou v jiné trestní věci. Jde o znepokojivé trendy, které svědčí o ohrožování základního práva lidí na možnost důvěrně komunikovat s advokáty. Takovou praxi je nutné zastavit,“ reagoval na situaci předseda SAK JUDr. Martin Puchalla, PhD., a dodal, že Slovenská advokátní komora samozřejmě respektuje pravomoci orgánů činných v trestním řízení vyšetřovat trestnou činnost i v řadách advokátů.

„Je v našem vlastním zájmu, aby docházelo k tolik potřebné očistě, na druhou stranu ale není možné v demokratické zemi akceptovat stav, kdy se při odhalování trestné činnosti používají nezákonné praktiky, které jsou v přímém rozporu s judikaturou Ústavního soudu SR,“ dodal předseda SAK Puchalla.

Na zmíněnou prohlídku advokátní kanceláře byl správně přizván jako nezúčastněná osoba zástupce SAK. Z informací, které Komoře poskytl, ale vyplynulo, že další postup Národnej kriminálnej agentury MV SR (NAKA) už byl v příkrém rozporu s ústavním pořádkem. NAKA, podle jeho svědectví, navzdory důrazným upozorněním zajistila nosiče i elektroniku bez toho, že by je přímo na místě jakkoliv selektovala. Vyšetřovatel NAKA měl správně za účastni znalce a nezúčastněné osoby přímo v prostorách advokátní kanceláře oddělit zákonem chráněné údaje ke konkrétní trestní kauze. K tomu však nedošlo – byl zajištěn kompletní harddisk se všemi údaji a ke stažení konkrétních údajů se přistoupilo až dodatečně.  Zajištěné údaje přitom byly delší dobu vyšetřovateli k dispozici mimo dohled nezúčastněné osoby a znalce.

To znamená, že s největší pravděpodobností došlo i k zajištění údajů od běžných klientů, kteří s prošetřovanou věcí nemají nic společného. Na místě se navíc nenacházel ani znalec z oboru elektrotechniky, který by mohl dohlédnout na řádný výkon prohlídky a který se jí – ve smyslu příkazu k prohlídce – zúčastnit měl.

Z hlediska ochrany ústavou garantovaného práva na důvěrnost komunikace klientů s advokáty jde o neakceptovatelný postup, který není možné legitimizovat ani účastí zástupce Komory při dodatečném stahování údajů. „Je smutné, že orgány činné v trestním řízení v krátkém čase po sobě opakovaně ignorovaly judikaturu ÚS ve věci prohlídek advokátních kancelář,“ reagoval na aktuální situaci předseda doktor Puchalla.

Představitelé Slovenské advokátní komory jsou v souvislosti s opakovanými ohroženími práva na důvěrnost komunikace s advokáty a postupy policie přesvědčeni o tom, že jde o oblast, kterou je potřeba jasně vyřešit zákonnou úpravou. Podle nich totiž orgány činné v trestním řízení zjevně nerespektují judikaturu Ústavního soudu SR.

Zdroj: SAK
Foto: canva.com

Go to TOP