Seminář v Římě organizovaný Nadací evropských advokátů má volné místo!

Přihlaste se na seminář Training of Lawyers on EU instruments in Family Law, který se uskuteční dne 18. října 2022 v Římě. Stále je ještě jedno volné místo. Seminář pořádá Nadace evropských advokátů (ELF) v rámci EU projektu CIVILAW, jehož je ČAK partnerem, a jeho účastníky budou advokáti z Řecka, Rumunska, Španělska, Itálie, Kypru, Polska a ČR.

 


Registrační poplatek, který se hradí Komoře, činí 3 600 Kč, ú
častníkům budou proplaceny ELFem cestovní náklady max. do výše 400 EUR (je třeba doložit originály jízdenek a daňových dokladů) a rovněž obdrží příspěvek na ubytování a stravu ve výši 300 EUR.

V případě Vašeho zájmu či pro více informací se obracejte na: slovackova@cak.cz.

Program semináře ZDE.

ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP