Co by měli advokáti vědět o digitálním dědictví a jak mohou poradit klientům?

Digitální majetek a tedy i potenciální digitální dědictví má každý z nás, tedy také každý z klientů, který vyhledá advokáta k zajištění své závěti. Málokdo však ví, co vše do něho patří – je to účet v kryptoměnách, registrace v sázkových kancelářích a co třeba webové stránky, úložiště fotografií, účty na sociálních sítích nebo zákaznické aplikace v e-shopech?

 

Detailní rozpis, co patří mezi digitální majetek a dědictví, popsal v knize Digitální dědictví její autor Ing. Ivan Doubek. „Digitální dědictví je velkým tématem pro všechny právnické profese, a proto dávám k dispozici knihu v elektronické podobě nejen pro advokáty, notáře a další právníky, ale také jejich klienty zdarma, a to jak v češtině, tak v dalších 57 jazycích,“ uvedl autor Ivan Doubek ze společnosti DIGILEGA, jež vytvořila webovou aplikaci „Ověření digitálního majetku.“ Ta dokáže najít všechny digitální hodnoty na více než 20 000 různých serverech po celém světě.

„Problematika digitálního odkazu je teprve na začátku, ale advokáti, kteří rozšíří své služby o zajištění tohoto majetku, budou mezi prvními v oboru, který bude za pár let úplně běžný. Zatím se bohužel stává, že pokud se digitálním dědictvím nikdo nezabývá, tak majetek, například internetové domény, obsah internetových účtů a další digitální hodnoty nenávratně propadnou,“ dodává Ing. Doubek, který se digitálním dědictvím dlouhodobě zabývá, a to jak v ČR, tak v zahraničí.

Proto ve své knize radí, jak by měli nejen advokáti a notáři postupovat v oblasti digitálního vlastnictví při sepisování závětí klientů a také jak s nimi komunikovat, aby nezapomněli realizovat i soupis majetku v oblasti digitálního dědictví a jednoznačně určili, kdo bude dědicem například účtů sociálních sítí, cloudových služeb, webových stránek, e-shopů, aplikací…

„Pomocí služby ověření digitálního dědictví, pak můžeme při vyřizování pozůstalosti pomoci advokátům najít pro dědice i další majetek v internetových účtech, které jsou vázány na e-mailovou adresu zůstavitele, aby došlo k jeho spravedlivému rozdělení a předešlo se dědickým sporům v oblasti technologií,“ dodal Ing. Doubek, autor knihy Digitální dědictví, která je v elektronické verzi ke stažení zdarma.


Redakce AD

Foto: digilega.cz

Go to TOP