Kam se bude ubírat trestní právo EU? Odpoví mezinárodní konference v Praze

Aktualizováno

Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Česká advokátní komora, Právnická fakulta Univerzity KarlovyUnie obhájců České republiky pořádají 26. září 2022 v pražském Karolinu mezinárodní vědeckou konferenci Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských státech.

 

Konference získala záštitu ministra pro evropské záležitosti ČR jako oficiální akce u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie a jejím cílem je výměna poznatků a zahraničních aplikačních zkušeností v oblasti stále se rozvíjejícího a na významu narůstajícího trestního práva Evropské unie.

Program konference je zaměřen například na aktuální výzvy evropské legislativy v oblasti trestního práva, implementaci práva Evropské unie do českého trestního práva, dále na činnost Úřadu evropského veřejného žalobce či na evropské prvky v trestním právu pohledem soudní praxe. A stranou by neměli zůstat ani advokáti! Přihlašovat se je možné do konce srpna, případně do vyčerpání celkové kapacity účastníků prostřednictvím registračního formuláře. Jednacím jazykem konference bude český, slovenský a anglický jazyk.

Konference je mimo jiné příležitostí k bilancování, čeho bylo dosaženo, kam se bude (či by se mělo) trestní právo EU ubírat dále a s jakými potížemi se členské státy potýkají při aplikaci práva EU v oblasti trestního práva. A z kontextu dnešního dění a stále častějšího výskytu nadnárodní a sofistikované trestné činnosti je nepochybné, že před trestním právem stojí mnohé nové výzvy, jimž bude možno účinně čelit pouze na bázi dalšího zkvalitňování a prohlubování vzájemné kooperace napříč státy EU.


Zdroj:
ČAK
Foto: AD; canva.com

Go to TOP