Na podporu ukrajinských advokátů přišlo již téměř 500 000 dolarů

Na posledním zasedání Rady obhájců Ukrajiny informoval místopředseda NAAU, RAU Valentyn Gvozdiy o výsledcích podpory mezinárodních partnerů NAAU od začátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Poznamenal, že ke konci července dokázala NAAU shromáždit téměř 500 tisíc dolarů.

 

Jak Valentyn Gvozdiv řekl, NAAU se podařilo dosáhnout dohody s americkou společností a zaregistrovat profil na mezinárodním portálu benevity, aby shromáždil dary na podporu ukrajinských právníků během vojenské agrese. „Principem tohoto sponzorství je, že každý případ, který se zaregistruje na tomto portálu, může mít sponzora,“ uvedl Gvozdiy.

Začátkem srpna obdržela NAAU 36 tisíc dolarů od Evropské advokátní komory, je připravena dohoda o přijetí 10 tisíc eur od Ázerbájdžánské advokátní komory a 10 tisíc eur od Mezinárodní advokátní komory (IWA). Valentin Gvozdiy ujistil, že všechny tyto prostředky budou přesměrovány na portál LexisNexis a zdvojnásobeny.

Zdůraznil také, že charitativní pomoc, kterou NAAU dostává od mezinárodních partnerů, je zaměřena výhradně na podporu ukrajinských kolegů, kteří utrpěli válkou. „Ani na přemístění, ani na ubytování, ani na nic jiného jsme neutratili ani penny,“ informoval Valentyn Gvozdiv.

Aktualizovaná zpráva o mezinárodní charitativní podpoře během stanného práva bude předložena na konci srpna 2022.

NAAU dosud vydala dvě zprávy o činnosti správní rady, každou s ukrajinskou a anglickou verzí. Dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách NAAU.

 

Česká advokátní komora poskytla ukrajinské Komoře dar ve výši 2 milionů korun. Projekt Advokáti na pomoc Ukrajině ale pokračuje – stále můžete přispívat na transparentní účet ČAK – ADVOKÁTI UKRAJINĚ.

 

Zdroj: NAAU, redakce AD
Foto: NAAU

 

Go to TOP