Advokáti do škol zahájí 5. rok fungování seminářem o novinkách v projektu

Česká advokátní komora uvedla do života svůj projekt Advokáti do škol začátkem listopadu roku 2018. Od té doby se do něho zapojilo více než 200 advokátek a advokátů, kteří se dobrovolně a bezplatně zapojili do vzdělávání žáků na druhém stupni základních škol a studentů středních škol a zvyšování jejich právního povědomí.

 

Nyní znovu nastal čas na průběžnou rekapitulaci. Proto Česká advokátní komora připravila seminář na téma ADVOKÁTI DO ŠKOL, který se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2022, od 13 do 16 hodin aule vzdělávacího a školícího střediska ČAK v Myslíkově ulici 258/8 v Praze.

Na něm jsou vítáni advokátky a advokáti, kteří již jsou do projektu zapojeni, ale i ti, kteří o něm dosud neslyšeli. Lektoři rádi vysvětlí, jak projekt funguje a čím začít. Všichni ostatní si mohou vyslechnout novinky, rady a doporučení, podělit se s kolegy o své zkušenosti a tipy a zúčastnit se diskuse, na kterou bude dostatek času. A hlavně zažít výjimečný okamžik a stát se aktérem „výkopu“ soutěže Advokátní liga.

Lektory semináře jsou JUDr. Robert Němec, LL.M., předseda ČAK; JUDr. Petr Toman, LL.M., místopředseda ČAK; JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D. a JUDr. Michal Žižlavský, členové představenstva ČAK a také duchovní rodiče projektu – JUDr. Daniela Kovářová, advokátka a JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D., advokát.

Seminář je zdarma, uzávěrka přihlášek je do 18. listopadu nebo do naplnění kapacity. Proto se nevyplatí odeslání přihlášky příliš oddalovat. Sledujte Kalendář akci!

Zdroj: ČAK
Foto: ČAK

Go to TOP