O počtu stavebních úřadů rozhodne vláda, novela navrhuje dvě varianty

Dvě varianty stanovení počtu stavebních úřadů v obcích navrhuje ve věcné novele stavebního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Z předloženého návrhu pro vládu vyplývá, že podle první varianty bude zachováno buď 375, nebo 389 stavebních úřadů, a ve druhé na základě prováděcího právního předpisu všechny stávající (694) s možností počet snížit. Konečnou variantu vybere vláda, která ještě nemá stanoveno, kdy se bude novelou stavebního zákona zabývat. Poslanecká sněmovna by mohla novelu schvalovat na podzim.

 

Léta připravovaný nový stavební zákon připravila bývalá vláda a sněmovna ho – přes veto Senátu – schválila loni v létě. Nová vláda letos prosadila roční odklad účinnosti zásadních pasáží zákona. Od poloviny příštího roku začne fungovat pouze Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti velké infrastrukturní stavby, například dálnice, celostátní železnice nebo elektrárny.

V navrhované novele stavebního zákona se především ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízená nová soustava krajských stavebních úřadů. Podle bývalé ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové by územní pracoviště stavebních úřadů zůstala tam, kde jsou nyní, jako detašovaná pracoviště. Současné vedení MMR zdůrazňuje, že loni schválený zákon obecní stavební úřady rušil a novela jich tak část zachraňuje.

Ke stanovení jejich soustavy byla využita jednotná kritéria jako počet úředníků, velikost správního obvodu, počet provedených úkonů stavebních úřadů a dostupnost počítaná na ujeté kilometry, a to maximálně do 35 kilometrů. „Aby struktura obecných stavebních úřadů mimo obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a Prahu byla ve všech oblastech Česka skutečně fyzicky dostupná,“ uvádí MMR.

Ze stávající soustavy, kterou podle MMR tvoří celkem 694 stavebních úřadů v obcích, zůstanou podle první varianty určitě ty na obecních úřadech s rozšířenou působností (205) a v Praze. V dalších obcích pak na základě zvolené varianty. Podle první navrhované by jich fungovalo ještě 169 (celkem tedy 375) se třemi úředníky se zkouškou zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ), nebo 183 (celkem 389) s dvěma úředníky se ZOZ s tím, že třetí tuto zkoušku dosud nevykonal a připravuje se na ni.

Druhá varianta pak navrhuje, že pověřené obecní úřady a obecní úřady budou stanoveny prováděcím právním předpisem. Způsob jejich stanovení vyhláškou je spojen se změnou způsobu financování úřadů prostřednictvím příspěvku na výkon přenesené působnosti na formu výkonového financování. Navrhovaná právní úprava stanoví meze ve formě zohlednění velikosti správního obvodu a dopravní dostupnosti stavebního úřadu na obci. V tabulce počtu stavebních úřadů je v novele předložené vládě uvedeno číslo 600+.

Tato druhá varianta by podle návrhu mohla reagovat na stavební dění v regionu i počty zaměstnanců a stavební úřady zřizovat či rušit, a to vždy k 1. lednu následujícího kalendářního roku.

Novela by měla platit od 1. července 2024. Na 1. ledna 2024 se novelou odložila i digitalizace stavebního řízení.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP