EP vyzval země EU ke svolání konventu, jenž by změnil základní unijní smlouvy

Evropský parlament vyzval ve čtvrtek 9. června 2022 členské země Evropské unie, aby svolaly konvent k úpravě základních smluv EU. Europoslanci chtějí mimo jiné, aby se do nich zakotvilo právo EP přímo navrhovat unijní předpisy, aby se zrušilo jednomyslné hlasování v Radě EU ve většině oblastí a aby měla EU větší pravomoci v oblasti zdravotnictví, energetiky, obrany či sociální a hospodářské politiky.

 

Změny smluv EU by měl připravit konvent složený z poslanců EP, evropských komisařů, poslanců parlamentů zemí unie a vedoucích představitelů EU. O jeho zřízení musí rozhodnout prostou většinou summit EU. Řada europoslanců vyzvala k tomu, aby se tak stalo už na příští vrcholné schůzce 23. a 24. června.

Úpravy smluv, které by konvent připravil, by pak musely schválit všechny členské země unie. Řada z nich takové změny pak rovněž předkládá svým obyvatelům v referendu.

Některé země, například Francie či Německo, se dlouhodobě stavějí otevřeně ke změně smluv EU. Jiné, zejména ty menší, je spíše odmítají, neboť se obávají mimo jiné ztráty vlivu na rozhodování evropského bloku. Někteří tvrdí, že EU musí nyní řešit naléhavější problémy, když se v době po pandemické krizi potýká s energetickou krizí a dopady ruské invaze na Ukrajinu.

Europoslanci mimo jiné navrhují reformu hlasovacích postupů v Radě EU s cílem posílit akceschopnost unie. Jednomyslné hlasování chtějí nahradit kvalifikovanou většinou například i při přijímání sankcí či opatření kvůli mimořádným událostem.

Rovněž chtějí, aby Parlamentu, jako jedinému přímo volenému orgánu EU, dala revize smluv právo předkládat legislativní návrhy. Právo navrhovat unijní právní předpisy má nyní téměř výhradně Evropská komise (EK). Rada a Parlament mají nepřímé právo iniciativy – mohou si vyžádat legislativní návrh od EK, která ale není povinna jednat. EP má nyní přímé právo iniciativy jen v určitých případech, například pokud jde o pravidla týkající se složení EP či evropských voleb.

EP při návrhu změn unijních smluv vycházel ze závěrů takzvané Konference o budoucnosti Evropy, která trvala od loňského dubna do letošního května. V tomto veřejném fóru mohli obyvatelé všech zemí EU přes digitální platformu či na panelových diskusích předkládat návrhy změn fungování unie. Návrhy pak zpracovalo plenární zasedání této konference, složené ze zástupců EP, Rady EU, EK a občanů Evropské unie. Do konference se zapojilo na šest milionů občanů unijních zemí.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP