Čtveřice mladých advokátů zažila díky ČAK atmosféru jednání u SD EU

Jedinečnou možnost zažít atmosféru při jednání Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku a načerpat užitečná doporučení tamních odborníků z praxe měli advokáti z různých koutů Evropy v rámci třídenního semináře pořádaného organizací ERA v německém Trevíru. Tato organizace (The Academy of European Law) se věnuje vzdělávání právníků z různých profesí v oblasti práva Evropské unie.


Semináře zaměřeného na litigace v právu EU a řízení před Soudním dvorem EU se na začátku května zúčastnilo také kvarteto advokátů zapsaných u České advokátní komory – na snímku zleva  JUDr. Vojtěch Dolina, Mgr. Mikuláš Vargic, Mgr. Lívia KuľhováMgr. Vuk Djukić. Tento čtyřlístek čekal spolu s další třicítkou advokátů nabitý program.


Po úvodním seznámení následoval teoretický výklad o vztahu práva EU vůči právním řádům členských států, o složení a kompetencích Soudního dvora EU a Tribunálu, který plynule přešel do praktičtější části zaměřené na přímé žaloby a doporučení, na co se zaměřit při jejich podávání. Druhý den byla na programu prohlídka Soudního dvora EU v Lucemburku spojená s účastí na jednání v hlavním sále o předběžné otázce z oblasti azylového práva. Účastníky překvapil méně formalizovaný způsob, jakým bylo jednání vedeno, i vstřícný přístup soudců, kteří byli schopni plynule přecházet při komunikaci se stranami do jednotlivých jazyků, které byly při jednání použity. Veřejnost pak měla možnost využít překladatelů, kteří jednání překládali do jednotlivých oficiálních jazyků EU do sluchátek, jež byla k dispozici u každého místa v sále.

Program pokračoval po návratu do Trevíru řešením praktické případové studie, kterou účastníci ve skupinkách řešili. Večer pak proběhla společná večeře všech zúčastněných v centru Trevíru. Poslední den zakončil dopolední program zaměřený na řízení o předběžné otázce, společný oběd a rozloučení účastníků, po kterém ještě mnozí vyrazili na prohlídku historického centra Trevíru a Lucemburku.

 

Akce byla dotována z evropských zdrojů, díky čemuž nebyla finančně náročná a mohli se jí zúčastnit i mladí advokáti. Ti se shodli na tom, že podobná setkání jsou přínosná po stránce odborné i společenské. Umožní nahlédnout na naši práci z jiné perspektivy, naučit se nové věci, poznat právníky z různých zemí Evropy a seznámit se s jejich způsobem myšlení.

Academy of European Law (ERA) má na programu i další semináře s přesahem do práva EU. Oblast litigací by měla mít v Trevíru své pokračování na podzim. Účast mohu jedině doporučit.


JUDr. Vojtěch Dolina, advokát AK Juráš a partneři v. o. s. ze Zlína
Foto: archiv autora

Go to TOP