Právě vychází nový BA č. 5, otvírá jej zpráva o Sjezdu českých právníků

Zpráva o Sjezdu českých právníků, který se za účasti vrcholných reprezentantů všech českých právnických komor a profesních spolků konal 5. května 2022 v pražském Karolinu, otevírá nejnovější, páté číslo Bulletinu advokacie, které právě vychází. Zájemci o podrobné online zpravodajství z této mimořádné akce, která po téměř devadesáti letech navázala na tradici právnických sjezdů ještě z dob první Československé republiky, ho mohou najít ZDE.

 

Odbornou část čísla pak zahajuje článek nazvaný Akt agrese? Zločin agrese? Ruský útok na Ukrajinu z pohledu mezinárodního práva, jehož autorkami jsou dvě vynikající odbornice: členka expertní mise OBSE pro Ukrajinu docentka Veronika Bílková z Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a doktorka Petra Ditrichová, právnička oddělení mezinárodního práva Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. Vzhledem k (bohužel) vysoké aktuálnosti tématu článek zároveň přinášíme čtenářům i v Advokátním deníku. (Tématu rusko-ukrajinského konfliktu z perspektivy mezinárodního práva se věnoval i zatím poslední bezplatný webinář pořádný ČAK dne 6. 5. 2022, jehož lektorem byl doktor Pavel Bureš z Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; podrobnou informaci o webináři i jeho záznam najdete ZDE.)

Jako druhý v pořadí, ale jistě ne významem, přináší nejnovější číslo BA skvělý odborný příspěvek známé civilistické dvojice, docentů Filipa Melzera a Petra Tégla, nazvaný Podnájem v novém občanském právu, který se v novodobé  české odborné literatuře jako první podrobně zabývá právní konstrukcí podnájmu v českém právu, zkoumá různé přístupy k pojetí podnájmu a zároveň se kriticky vypořádává s rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 17. 3. 2020, sp. zn. 26 Cdo 1524/2019, jehož závěry týkající se podnájmu autoři vnímají jako problematické.

Dále bychom rádi upozornili i na dva trestněprávně zaměřené příspěvky. První z nich, Vyjádření obžalovaného k obžalobě po zaslání jejího opisu od docenta Pavla Vantucha, podrobně rozebírá nový institut vyjádření obžalovaného k obžalobě, který do trestního řádu přinesla jeho novela č. 333/2020 Sb., druhý příspěvek, nazvaný Ochrana obětí sexuálních deliktů před sekundární viktimizací – návrhy de lege ferenda od doktorky Kristýny Valešové, si klade za cíl seznámit čtenáře jednak se stávajícími mezerami v právní úpravě ochrany obětí sexuálních deliktů před sekundární viktimizací a jednak s instituty, jejichž zavedení by do budoucna účinněji sekundární viktimizaci těchto obzvlášť zranitelných obětí zabránilo.

Kromě bohaté judikatury a recenzí pak v čísle najdete i pozvánku na XXIX. Karlovarské právnické dny, které se budou konat po dvouleté „koronavirové“ pauze ve dnech 16. až 18. 6. 2022 v karlovarském Grandhotelu Ambassador Národní dům, a také anketní lístek pro hlasování v anketě KJT o nejlepší právnický časopis v České a Slovenské republice.

Chcete-li dát svůj hlas Bulletinu advokacie a Advokátnímu deníku, můžete tak učinit i online ZDE.

 

Redakce AD
Foto: Mgr. Radim Faltus

Go to TOP