ČAK zve na zajímavé májové semináře, on-line i prezenčně

Česká advokátní komora nabízí na poslední chvíli možnost zúčastnit se příští týden webináře o aktuální problematice katastrálních úřadů. Na květen pak Komora připravila semináře rozličných témat – o aktuálních otázkách kolem zákoníku práce, o nových povinnostech advokátů podle AML předpisů a také další pokračování advokátní psychohygieny. Ve spolupráci s Justiční akademií pak zorganizovala seminář, který se bude vztahovat k „Memorandu o součinnosti mezi NSZ a ČAK, v oblasti využívání odklonů v trestním řízení a při uzavírání dohod o vině a trestu“, který vyhodnotí postřehy, poznatky a dosavadní praxi.

 

KATASTR NEMOVITOSTÍ, AKTUÁLNĚ, PRAKTICKY A V SOUVISLOSTECH

Termín semináře: čtvrtek 28. dubna 2022 od 9 do 16 hodin

Forma: online – aplikace Cisco Webex


Lektorka: JUDr. Daniela Šustrová,
bývalá ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu

Obsah semináře: právní rámec včetně novelizací; nové činnosti katastrálních úřadů; jednotky podle ZVB a OZ; prohlášení vlastníka, změna prohlášení, smlouva o výstavbě; některá práva zapisovaná vkladem; průběh vkladového řízení (od zahájení až po skončení, včetně všech procesních úkonů a lhůt, opravné prostředky; z rozhodovací činnosti katastrálního úřadu; některé poznámky k osobě a k nemovitosti.ZÁKONÍK PRÁCE v r. 2022, aktuální problémy v praxi, poučení z pracovněprávní judikatury

Termín semináře: čtvrtek 5. května 2022, od 9 do 13 hodin

Forma: online – aplikace Cisco Webex


Lektor:
JUDr. Dominik Brůha, advokát se specializací na pracovní právo, rozhodce kolektivních pracovněprávních sporů zapsaný na seznamu MPSV ČR


Obsah semináře: a
ktuální informace z legislativy – změny v zákoníku práce a souvisejících předpisech, vč. připravované transpozice EU legislativy (whistleblowing, směrnice o předvídatelných pracovních podmínkách, směrnice o slaďování soukromého a pracovního života). Dále přehled aktuálních rozhodnutí soudů a jejich dopad na praxi, včetně rozhodnutí Soudního dvora EU. Hovořit se bude také o pracovním právu v době (post)covidové – testování, očkování, předpoklady ca. požadavky pro řádný výkon práce nebo překážkách v práci, o odměňování, práci z domova jako nové normalitě a dalších tématech a prostor bude i na zodpovězení dotazů účastníků i diskusi.ADVOKÁTNÍ PSYCHOHYGIENA 3 (paměťové techniky – čísla, texty, lidé)

Termín semináře: čtvrtek 12. května 2022, od 9 do 16 hodin

Místo konání: Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, kinosál v přízemí


Lektorka:
Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D., psycholožka

Obsah semináře: Univerzální zákony řídící zapamatovávání a zapomínání, set paměťových technik pro specifické potřeby advokátů, jejich praktické odzkoušení a individuální nalezení vhodných technik pro každého účastníka. Seminář volně navazuje na semináře Advokátní psychohygiena 1 a Advokátní psychohygiena 2, věnované mj. paměti advokátů, klientů a soudců, jejichž absolvování však není podmínkou účasti.NOVÉ POVINNOSTI ADVOKÁTŮ PODLE AML PŘEDPISŮ

Termín semináře: ve středu 18. května 2022 – od 9 do 13 hodin

Forma semináře: kombinovaná (hybridní) – buď:

  1. prezenčně na adrese: Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, kinosál v přízemí
  2. online přes stream


Lektoři: JUDr. Robert Němec, LL.M.
, předseda ČAK, advokát se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, insolvenční řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž

Mgr. Illia Antonov, advokát se specializací na všeobecné korporační právo, fúze a akvizice, bankovnictví a finance, řešení sporů a migrační právo

 

Obsah semináře: • základní definicí sledovaných činností • povinnostmi advokátů při poskytování služeb – sledovaných činností – vybrané aspekty s akcentem na praxi • vedením AML spisů v praxi


 

Česká advokátní komora a Justiční akademie zvou na seminář pro advokáty, advokátní koncipienty, soudce a další odborníky na téma: ODKLONY A DOHODA O VINĚ A TRESTU


Termín konání: v úterý 31. května 2022 od 9 do 15 hodin

Místo konání: velký sál v I. patře budovy Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18

Lektoři:

Mgr. Tomáš Foldyna, statní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství

Mgr. Lukáš Trojan, advokát, člen představenstva ČAK

Prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., advokát, vysokoškolský učitel

JUDr. František Púry, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu

JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu

Další lektoři z justice jsou v jednání.

Seminář se bude věnovat „Memorandu o součinnosti mezi NSZ a ČAK, v oblasti využívání odklonů v trestním řízení a při uzavírání dohod o vině a trestu“, uzavřenému dne 7. 12. 2018, se zaměřením na postřehy, poznatky a vyhodnocení dosavadní spolupráce za dobu jeho účinnosti, zejména pak po novele z. č. 333/2020 Sb., včetně příkladů dobré praxe.


Více informací o uvedených (ale i dalších připravovaných) seminářích pořádaných ČAK naleznete 
ZDE.


Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP