JUDr. Michala Plachká, LL.M. – Jsem hrdá na to, jak advokacie pomáhá

Milé kolegyně, milí kolegové,

mám tu velmi milou možnost pozdravit vás prostřednictvím tohoto úvodníku jako stále ještě poměrně nová členka a místopředsedkyně představenstva České advokátní komory.

Bohužel na mě tato hezká povinnost dopadla v době velmi obtížné. V době, kdy všichni řešíme eskalující situaci na Ukrajině. Kdy se v nás všech, přes naše advokacií zocelené povahy, začíná poměrně nepříjemně zabydlovat úzkost. Úzkost z toho, co se děje. Co ještě může přijít. A že to z větší míry nemůžeme nijak ovlivnit.

Ale podívejme se na to z té pozitivnější stránky, byť se v současné době hledá těžko.

Není to jen doba úzkostlivého očekávání dalších špatných zpráv. Je to také doba, kdy se potvrzuje, že i advokáti jsou velice nápomocní a obětaví lidé. A já jsem vděčná, že jsem u toho a mám to z první ruky!

Jsem pyšná na to, jakým způsobem Česká advokátní komora a advokáti i koncipienti obecně zareagovali na aktuální situaci. Od prvního zcela jasného a jednohlasného odsouzení agrese společným vyjádřením představenstva, přes plné nasazení ve snaze pomoci nejrůznějšími způsoby ze strany všech orgánů i zaměstnanců Komory, až po inspirující hromadné zapojení stovek advokátů i konci­pientů, kteří byli okamžitě připraveni pomoci, poskytnout pro bono právní pomoc, školit ostatní, dovzdělávat sebe, posílat peníze, věnovat svůj čas i materiální pomoc, kamkoli bylo třeba.

Jen za prvních pár dní od počátku bojů se přihlásilo několik stovek advokátů a dalších odborníků ochotných zcela nezištně pomáhat. Byly sepsány návody, manuály i celé weby plné stěžejních informací. Byly poskytnuty tisíce hodin bezplatné právní pomoci. Komora pracuje dnem i nocí na řešení nejrůznějších problémů a přináší podstatné informace pro své členy i veřejnost. Advokáti, koncipienti, akademici, další právníci i studenti pracují zdarma, aby ulehčili život lidem v nejtěžších situacích a přiložili svou „právnickou“ ruku k dílu. Mezinárodní podpora a spolupráce na úrovni nejrůznějších organizací i národních advokátních komor je nebývale silná a aktivní.

Jestli si z téhle nelehké doby mám vybrat jednu pozitivní věc, je to inspirující a často až dojemně automatický lidský přístup a snaha pomoci.

A jsem hrdá na to, že advokáti nezůstávají ani trošku pozadu.

Možná nemůžeme změnit svět. Ale můžeme přispět k tomu, aby nám ho nezměnil někdo jiný. A můžeme pomoci těm, kterým se ten jejich mění pod rukama, aby byl ten přechod o něco méně děsivý a více srozumitelný.

A u toho všeho si všichni můžeme vzpomenout na ten důvod, pro který jsme do advokacie šli a který se při vší té náročné práci často dostává hluboko do pozadí naší paměti. Mám na mysli ten původní cíl, kombinující touhu pomáhat lidem s touhou mít ve společnosti určité postavení a vliv.

Děkujeme za všechno, co děláte.

Za každou pomoc lidem. A za každou snahu, která vaše postavení a vliv použije tím správným způsobem.

 

JUDr. MICHALA PLACHKÁ, LL.M.,

místopředsedkyně představenstva České advokátní komory

Go to TOP